Skien hensetting

NSB har behov for flere såkalte hensettingsplasser, altså parkeringsplasser for tog.
I forbindelse med dette skal Jernbaneverket legge til rette for 20 nye hensettingsplasser ved Skien stasjon.

Prosjektet er nå i planleggingsfase, og byggingen skal etter planen begynne innen utgangen av 2016. Det er forventet ferdig i løpet av 2018.

Planlegging
337
mill.
Kostnad
20
Nye hensettingsplasser
2018
Ferdigstillelse
2016
2017
2018
  • Januar: Kontrahering av prosjekterende rådgiver, oppstart detaljplan
  • 3. kvartal: Kontrahering hovedentreprise
  • Siste halvår: Oppstart forberedende arbeider
  • Utførelse av hovedarbeider
  • Planlagt ferdigstillelse av arbeidene