Nye prosjektsider

 • Robustiserende tiltak i Osloområdet

  På strekningen mellom Jessheim og Eidsvoll oppgraderer Jernbaneverket signalsystemet til fullt utrustet automatisk hastighetsovervåkning (FATC). Systemet gir Jernbaneverket muligheten til å overvåke togenes hastighet og automatisk bremse toget dersom hastigheten er for høy.

 • Bolstadøyri kryssingsspor

  På strekningen mellom Jessheim og Eidsvoll oppgraderer Jernbaneverket signalsystemet til fullt utrustet automatisk hastighetsovervåkning (FATC). Systemet gir Jernbaneverket muligheten til å overvåke togenes hastighet og automatisk bremse toget dersom hastigheten er for høy.

 • Skarnes stasjon

  Skarnes stasjon skal moderniseres med nye plattformer og publikumsarealer samt undergang under sporene. I tillegg skal strømforsyningsanlegget og sporene på stasjonen oppgraderes.

 • Steinberg prøveordning

  Jernbaneverket gjenåpnet Steinberg stasjon i september 2015. Dette skal være en prøveordning for å se om gjenåpningen vil påvirke øvrig togtrafikk og teste om det vil medføre store ulemper for togavviklingen. Det må gjennomføres tidsbesparende tiltak andre steder, og prosjektet innebærer arbeider på Steinberg og Hokksund stasjoner og Rødgata planovergang.

 • Skien hensetting

  NSB har behov for flere såkalte hensettingsplasser, altså parkeringsplasser for tog. I forbindelse med dette skal Jernbaneverket legge til rette for 20 nye hensettingsplasser ved Skien stasjon. Prosjektet er nå i planleggingsfase, og byggingen skal etter planen begynne innen utgangen av 2016. Det er forventet ferdig i løpet av 2018.

 • Nytt kontaktledningsanlegg Kristiansand - Egersund

  Bane NOR bytter ut gammel kontaktledning og monterer samtidig et nytt system med automatiske transformatorstasjoner på strekningen Kristansand - Egersund. Mellom Moi og Egersund skal også de gamle tremastene byttes ut. Resultatet er større driftssikkerhet og mulighet for å kjøre flere og lengre tog. Ikke minst er dette viktig for tunge godsstog. I dag er det begrensinger på trekkvekt på Sørlandsbanen vest for Kristiansand.