Hønefoss Sundvollen Sandvika Lysaker Skien Porsgrunn Larvik Asker Drammen Sande Holmestrand Horten Tønsberg Stokke Sandefjord Sandvika Lysaker Torp Kobbervikdalen Holm Nykirke Barkåker Farriseidet Porsgrunn S Lillehammer Moelv Brumunddal Hamar Stange Tangen Eidsvoll Lillestrøm Oslo Lufthavn Sørli Kleverud Langset Venjar Moss Ski Råde Fredrikstad Sarpsborg Halden Rygge Såstad Sandbukta Haug Seut Oslo S

InterCity

Bane NOR skal bygge 270 kilometer nytt dobbeltspor innen 2034. Satsingen skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. Klikk deg inn i kartet nedenunder for mer informasjon.

 • Nye reisetider
  Se hvor langt du kommer med toget fra Oslo S når InterCity-nettverket er ferdig utbygd:
 • Ferdig bygd dobbeltspor
 • Status for strekningen
  I denne fasen velges korridor.
  I denne fasen lages det en detaljert plan for endelig trasé. Reguleringsplanen danner utgangspunktet for grunnervervet.
  Byggearbeidene pågår.
  Jernbanestrekningen er tatt i bruk av togene.