Informasjonsbrev Åsland 27. oktober 2014

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 44. Vi minner også om åpent møte om for beboere i området førstkommende torsdag kl. 18.30 i lokalene til Bjørndal idrettsforening (BIF) i Seterbråtveien 4.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 27. oktober til 3. november 2014:

Forberedende arbeider
Opparbeidelsen av nytt kryssområde med ny vei inn til riggområdet, Vefald, Maurtuveien og ny gang- og sykkelsti fortsetter. Det samme gjelder resterende arbeider: Sprengningsarbeider i de to tunnelløpene samt sprengning og boring ute på anleggsområdet. Løsmasser blir kjørt ut og lagt ut på området. Arbeidet med overvannsystem fortsetter, og Myrerbekken blir lagt i rør under riggområdet. I tillegg utvider Jernbaneverket sin kontorrigg med en annenetasje.

Transformatorstasjonen reiser seg
Nå blir det en periode med forskaling og armering for mellomvegger. Ellers fortsetter arbeidet med atkomsten, samt tilbakefyllingsarbeider.

Velkommen til åpent møte torsdag
Jernbaneverket minner igjen om åpent møte for alle som er berørte av vårt arbeid på Follobanens anleggsområde på Åsland. Vel møtt kl. 18.30 i lokalene til Bjørndal idrettsforening (BIF) i Seterbråtveien 4. (Se annonse fra Nordstrands Blad nederst på siden.) Det blir enkel servering.

Praktisk informasjon om støytiltak før åpent møte
Beboere som er tilbudt fasadetiltak mot støy, er velkomne til eget møte kl. 17.45 i lokalene til Bjørndal idrettsforening (BIF) i Seterbråtveien 4. Dette er først og fremst et informasjonsmøte av praktisk karakter for gjennomføringen av støytiltakene. Møtet avsluttes i forkant av åpent møte, slik at dere det gjelder, også kan delta på dette.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen