Informasjonsbrev Åsland 12. januar 2015

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 3.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 12. januar til 19. januar 2015:

Arbeider på anleggsområdet og i tunnelen
Vi fortsetter arbeidene fra forrige uke, så det er ingen nye aktiviteter på anleggsområdet denne uka. Det er stor aktivitet på uteområdene, med drenering av det øvre nivået samt tørrmuring og grøfting av nedre del av anleggsområdet. Tunnelarbeidene med sprengninger fortsetter. Stein fra tunnelene blir kjørt ut og lagt på anleggsområdet. Arbeidene med rydding rundt amfibiedammen fortsetter. Det samme gjelder legging av overvannsledninger.

Transformatorstasjonen i rute
Ytterveggene til transformatorstasjonen er ferdig støpt. Muringen og de innvendige arbeidene påbegynnes nå. Oppfyllingsarbeidene rundt bygget har startet. Monteringen av de elektrotekniske komponentene begynner i april 2015.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge.

Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet).

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke skulle ha e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen