Informasjonsbrev Åsland 1. desember 2014

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 49.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 1. desember til 8. desember 2014:

Bedre vei til anleggsområdet
Den nye adkomsten til riggområdet fra broen under E6 blir asfaltert i løpet av uka. Sprengningene i begge tunnelløpene og omlastestasjonen fortsetter, og stein fra tunnelene blir kjørt ut og lagt på anleggsområdet. Det arbeides fortsatt med tørrmur og grøfter på nedre del av anleggsområdet. Jordmasser med uønskede plantearter fra amfibiedammen, såkalt svartelistede arter, blir kjørt bort (mer om dette i eget punkt). Det arbeides videre med den nye veien mellom øvre og nedre nivå på anleggsområdet, det samme gjelder ny adkomst til anleggsområdet og omlegging av gang- og sykkeltrafikken.

Adkomsten til anleggsområdet er nå tydelig skiltet fra E6 i sør- og nordgående retning. Det er også satt opp én etasje til på Jernbaneverkets arbeidsrigg, som gjør at antall arbeidsplasser dobles, fra 8 til 16.

Transformatorstasjonen reiser seg 
Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Dette er arbeider som ikke støyer.

Fjerning av svartelistede arter
På området for amfibiedammen er det funnet svartelistede arter. Dette er ønskede planter som skal behandles i tråd med naturmangfoldloven. På Åsland er det funnet vinterkarse, kanadagullris, hengegullbusk, rødhyll og parkslirekne. Alle disse artene er fremmede i Norge, og alle, med unntak av hengegullbusk, står på den norske svartelista. Etter oppfordring fra Oslo kommune Bymiljøetaten skal hele området anses som påvirket av uønskede arter. For utgravingen av amfibiedammen er det laget en egen graveinstruks for håndtering av massene. I klartekst betyr dette at jordmassene med planter og røtter blir kjørt bort fra området.

Julefreden senker seg
Anleggsarbeidene tar juleferie fra 20. desember, og starter opp igjen 5. januar. For dere som er naboer til anleggsområdet, blir det sikkert godt med litt roligere dager i julehøytiden.

Bruk vakttelefonen
Jernbaneverket har egen vakttelefon som er bemannet så lenge det arbeides på Åsland. Ring telefon 479 74 571 dersom du ønsker å komme i kontakt med oss.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet).

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021.