Hvor går Follobanen?

Nå kan du selv sjekke på internett traséen for det nye dobbeltsporet Oslo-Ski.

Sjekk hvor tunnelen går her


Jernbaneverket har opprettet en nettside der naboer og interessenter kan se hvor den 20 kilometer lange tunnelen skal bygges. Nettsiden er en enklere versjon av samme verktøy som JBV bruker for blant annet kartlegging av eksisterende energibrønner, overvåking av grunnvannstanden og eventuell fare for setninger.

Ved hjelp av webtjenesten WebGIS kan vi visualisere vann- og grunnforholdene langs tunnelens trasé. Dette gjøres for å vokte natur og omgivelser før, under og etter bygging av det nye dobbeltsporet Oslo-Ski.

Firmaet Bioforsk er engasjert av Jernbaneverket for å etablere og drifte overvåkingsprogrammet for Follobanen.

WebGIS samler og visualiserer informasjon fra et automatisert overvåkingssystem som består av rundt 100 målestasjoner utplassert over og i nærheten av tunnelens trasé. Målestasjonene er plassert i fjellbrønner, løsmassebrønner og bekker/kilder.

- Mange naboer mellom Oslo og Ski har tatt kontakt med oss og spurt om den nøyaktige plasseringen av tunnelen i forhold til deres hus. Denne tjenesten vil gi dem svaret på mye av det de lurer på, sier Jørn Grøndal, leder for overvåkingsprogrammet for Follobanen.

Viktig for deg som bor mellom Oslo og Ski
For våre naboer er det viktig å notere seg flere forhold:

- Ikke alle eiendommer langs traseen ligger inne i databasen. Årsaken til det er at behovet for kontinuerlig overvåking også er avhengig av grunnforhold og tunnelens dybde. Alle eiendommene tas i betraktning, men behovet er større på enkelte områder.

- Om du ikke finner din eiendom under fanen ”søk adresse” kan du prøve å finne en annen adresse i nærheten.

- En rød pil vil vise eiendommen du har søkt på. Ved å velge verktøyet ”Data” og deretter klikke på den gule prikken på eiendommen, vil du få informasjon om tunnelens dybde og horisontal avstand til boligen.

- At en eiendom er registrert i WebGIS viser bare at den befinner seg i området som Jernbaneverket skal overvåke under tunnelbyggingen. Det betyr ikke at eiendommen kan påvirkes av tunnelen eller at den er i fare, heller tvert om.

Ønsker du mer informasjon om webløsningen, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Gunnar Børseth. 

Mobil 906 38 626, gunnar.borseth@jbv.no