Miljø og klima

 • Ny miljøindikator utviklet for Follobanen

  Follobaneprosjektet har utviklet en ny måte å følge opp miljøarbeidet på. Dette er et verktøy i arbeidet med måloppnåelse og kvantifisering av miljøprestasjoner.

 • Overvåker miljøet dag og natt

  På og rundt Follobaneprosjektets anleggsområder er miljøet allerede overvåket i mange år. Resultatene av overvåkingen blir årlig sammenstilt i en rapport som er tilgjengelig for myndigheter og alle andre som er interessert.

 • Miljøbudsjett Follobanen

  Follobanen er det første jernbaneprosjekt i Norge med et eget miljøbudsjett.

 • Miljøriktige skinner gir mindre klimagassutslipp

  Innkjøp av markedets mest miljøvennlige skinner til den nye Follobanen vil spare klimagassutslipp tilsvarende årlig utslipp fra 2000 personbiler. Det viser nye beregninger fra Jernbaneverket.

 • UIC Sustainability award

  The Follo Line is currently the largest transport project in Norway and it's the first transport project with an environmental budget.

 • Follobanen sikrer din eiendom

  I løpet av 2013 starter Jernbaneverket med besiktigelser av eiendommer langs traséen til den nye Follobanen. Sikring av eiendommer og øvrige nærområder mot eventuelle skader er svært viktig for Jernbaneverket.

 • Miljørapport 2012

  Vil du vite mer om miljøaktiviteter i 2012 og status for miljøarbeidet i Jernbaneverket? Gå inn på den nylig lanserte Miljørapport 2012, og les om Follobanens klimasatsing.

 • Jernbanens miljøkalkulator

  Jernbaneverket har laget en webbasert kalkulator som regner ut hvor mye klimagassutslipp et utbyggingsprosjekt vil gi i produksjon, bygging, drift og vedlikehold.

 • 100 målestasjoner på Oslo-Ski

  Bioforsk er godt i gang med jobben som skal sikre at Norges lengste jernbanetunnel blir tett og sikker. Natur og omgivelser skal overvåkes i hele byggeperioden.