Ledelse Follobaneprosjektet

Prosjektets deler: Innføring Oslo S, tunnel TBM, tunnel drill & blast, Ski og signal

Erik Smith

Prosjektdirektør
Erik Smith er sivilingeniør og Dr. ingeniør fra NTH. Han startet yrkeskarrieren som forsker ved Sintef i Trondheim og begynte i Norsk Hydro i 1983, hvor han i de siste 20 årene var prosjektdirektør. Smiths kompetanse og erfaring med store prosjekter, internasjonale leverandører og totalentrepriser, skal bidra til at Follobaneprosjektet og JBV utvikler seg som profesjonell byggherre. Erik Smith var ansatt som arbeidende styreformann i Follobaneprosjektet før han i 2012 tok over som prosjektdirektør. 

Anne Marie Dyrøy
Prosjektleder innføring Oslo S

Adler Enoksen
Prosjektleder tunnel D&B

Anne Kathrine Kalager
Prosjektleder Tunnel TBM

Janette Brask
Prosjektleder Ski

Anne Margrethe Waage
Leder signal

Hans Christian Kruse
Teknisk leder

 

Jan Vormeland
Anskaffelsesleder

Morten Kristoffersen
Prosjektstyringsleder

Kathrine Kjelland
Kommunikasjonssjef

Kirsten Helgesen
HMS-leder

Sverre Lunde
Kvalitetsleder

Rikke Lill Holund
Administrasjonssjef