Oversikt over etterarbeider på Jærbanen i 2018

I slutten av november og i desember 2018 skal det utføres noe etterarbeider på Jærbanen, mellom Egersund og Brusand. Se oversikt nedenunder.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

 

Oversikt over arbeidene på Jærbanen  

 

Kjelland og området rundt

29.11: kl. 00:41 - 04:50

 

Egersund stasjon

29.11: kl. 05-10:00

30.11: kl. 05-10:00

01.12: kl. 03-10:00

02.12: kl. 01-10:00

03.12: kl. 01-10:00

 

Egersund-Hellvik

01.12: kl. 03-08:30

29.11: kl. 05-10:00

30.11: kl. 05-10:00

 

Hellvik stasjon

28.11: kl. 01-10:00

30.11: kl. 01-10:00

03.12: kl. 05-10.00

 

Ogna stasjon og området rundt

02.12: kl. 01:30-09:30

03.12: kl. 00:45-05:15

 

Brusand stasjon

03.12: kl. 00:45-05:15

04.12: kl. 00:45-10:00