Milliardavtale signert

Tirsdag 6. juli signerte vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger den største samarbeidsavtalen om samtidig utbygging av veg og bane i norsk historie. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal bygge firefelts E6 og dobbeltspora jernbane mellom Minnesund i Eidsvoll kommune og Labbdalen/Kleverud i Stange kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var god stemning på Minnesund signeringsdagen, og prosjektleder Taale Stensbye orienterte kort om prosjektet før partene høytidelig signerte milliardavtalen mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket.


– Jernbaneverket ser fram til å komme i gang med å bygge sammen med Statens vegvesen, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. – Vi ser også fram til kompetanseoverføringen mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket, la hun til.


Vegdirektør Terje Moe Gustavsen la også vekt på erfaringsoverføringen mellom de to etatene. Han hadde merket seg at det fortsatt ble pratet om fellesprosjektet i Vestby i Østfold da etatene arbeidet sammen om å bygge ut jernbane og vei.


– Dette blir det største fellesprosjektet mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket noensinne og det har aldri vært snakk om bygge veg og jernbane her på noe annet vis, sa vegdirektøren.

Mange fordeler med felles utbygging
Begge partene ser fram til samarbeidet om utbyggingen, og Jan Ausland, assisterende prosjektleder i Fellesprosjektet sier at det aldri ville ha blitt noe av den til sammen syv kilometer lange tilgjengelige strandsonen langs Mjøsa og det ville heller ikke blitt sykkelsti langs den gamle jernbanelinja dersom vegen og jernbanen hadde blitt bygd ut hver for seg.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Terje Moe Gustavsen tar hverandre hendene på at dette blir et godt samarbeid.
Utbyggingen av E6 og Dovrebanen er beregnet å koste vel syv milliarder kroner. Prosjektet vil spare utbyggerne for cirka 400 millioner kroner sammenlignet med om hver etat skulle bygge ut henholdsvis E6 og Dovrebanen på egenhånd. Dette skyldes blant annet en optimal massebalanse i prosjektet og at felles entrepriser og lengre sammenhengende utbyggingsstrekninger gir lavere kostnader.


I tillegg til den økonomiske gevinsten ved samarbeidet, slipper befolkningen i området to separate plan- og utbyggingsfaser og får en redusert samlet byggetid.


Selve byggestarten for prosjektet er våren i 2012.