Jernbanetekniske kontrakter på vei ut i markedet

Flere kontrakter er på vei ut i markedet fra Holm – Nykirke prosjektet denne høsten. Opprinnelig ble de jernbanetekniske fagene samlet i en stor entreprise, men responsen i markedet var ikke som forventet.

De som meldte seg til prekvalifisering ble ikke kvalifisert, og kontraktene må derfor lyses ut på ny.

Jernbaneverket har valgt å gå tilbake til den tradisjonelle inndelingen hvor kontraktene deles inn etter fag. Denne høsten kommer flere jernbanetekniske kontrakter i tillegg til innredning av Holmestrand stasjon ut i markedet fra Holm – Nykirke prosjektet. Planen er å få alle entreprenører prekvalifisert i løpet av høsten. 

 

UHN 08 Innredningsentreprisen
Prekvalifisering ut i Doffin: 15.10.13 

 

UHN10 Nødlys
Prekvalifisering ut i Doffin: 30.8.13 

 

UHN11 KL/Spor
Prekvalifisering ut i Doffin: 25.10.13 

 

UHN13 Høyspent
Prekvalifisering ut i Doffin: 10.09.13 

 

UHN12 Lavspent
Prekvalifisering ut i Doffin: 11.10.13 

 

UHN17 Tele
Prekvalifisering ut i Doffin: 10.09.13 

 

Kontaktpersoner hos Jernbaneverket:
Delprosjektleder Jernbaneteknikk: Hanne Anette Stormo stohan@jbv.no tlf. 913 25 084
Leder kontrakt og strategi: Gunnar Gjellan gjegun@jbv.no tlf. 481 31 172