Arkiv

 • De første anbudene for Holm-Nykirke er i hus og offisielle

  Klokka 12 i dag var anbudsfristen for den første entreprisen og de siste anbudene kom tett opp mot fristen. Til sammen åtte anbud ble levert med store prisvariasjoner.

 • Prosjektbrosjyren for Holm-Nykirke er klar

  Endelig er den klar, prosjektbrosjyren for Holm-Nykirke. Seks sider med utbrett ble valget i Tønsberg, og resultatet svarer til forventningene

 • Informasjonsmøte om planlagt byggestart i Holmestrand

  Etter planen starter de første arbeidene på Holm-Holmestrand-Nykrike strekkningen i mars 2010. Derfor inviterer Jernbaneverket til informasjonsmøte torsdag 17. desember.

 • Fjellstasjon får frem smilene i Holmestrand

  Fordelene med å legge den nye stasjonen inne i fjellet er mange, og lokalmiljøet ønsker de nye planene hjertelig velkommen.

 • Se fjellstasjonen i Holmestrand

  Holmestrand stasjon skal inn i fjellet og planleggingen skrider stadig fremover. Nå kan du se en levende animasjon av stasjonen.

 • Vestfoldbanen bygges ut raskere

  Hele dobbeltsporstrekningen Holm - Holmestrand - Nykirke på Vestfoldbanen skal bygges ut i ett. - Vi legger opp til byggestart neste år, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun var med og åpnet nye Lysaker stasjon i dag 1.september. Strekningen kan dermed bli ferdig rundt tre år tidligere enn forutsatt i Nasjonal transportplan.

 • Nytt dokumentmateriale for Holmestrand

  Reguleringsplanene for dobbeltsporet gjennom Holmestrand utvikler seg stadig. I margen til høyre finner du oppdaterte dokumenter for hele prosjektet.

 • Jernbaneverket anbefaler ny Holmestrand stasjon i fjell

  Jernbaneverket anbefaler at nye Holmestrand stasjon skal bygges inn i fjellet og at Vestfoldbanens nye dobbeltspor fra Holm til Nykirke skal tilrettelegges for 250 km/t.

 • Omregulering i Holmestrand

  Torsdag 30. april varslet Jernbaneverket oppstart av regulering/omregulering og høring av planprogram av dobbeltsporet gjennom Holmestrand. Dette skjer kort tid etter at reguleringsplanen for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand - Nykirke ble vedtatt i Holmestrand bystyre. Årsaken er ønsket om høyere hastighet gjennom Holmestrand. Planen vil bli behandlet iht. den nye PBL som trer i kraft 1.juli.

 • Godkjent reguleringsplan for Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke

  Torsdag 2. april ble reguleringsplanen for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand - Nykirke enstemmig vedtatt i Holmestrand kommune. Dermed har prosjektet godkjente reguleringsplaner for hele den 13,6 km lange strekningen.