Arkiv

 • Utenlandske entreprenører vant byggekontrakt

  Jernbaneverket inngikk i 27/4 kontrakt med sveitsiske Marti Contractors og islandske IAV der sveitserne også eier halvparten om bygging av to kilometer av den nye dobbeltsporede tunnelen på Vestfoldbanen ved Holmestrand og dagstrekningen nærmest Nykirke. Sveitserne legger ikke skjul på at dette også kan gi dem lettere innpass i Norge foran storprosjektet med Follobanen.

 • Med småbiler og rutetog under skosålene

  Igjen må Holmestrandfjellet sikres for at jernbaneutbyggingen skal gå som planlagt. Denne gangen medfører det manuell trafikkdirigering forbi fjellskrenten der sikringsarbeidet foregår.

 • Holmestrand: Reguleringsplan for tverrslag ved Fibo på offentig ettersyn

  Forslag til reguleringsplan for tverrslag/rømningstunnel ved tidligere Fibo i Holmestrand kommune, legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

 • Minus er pluss og pluss er minus på Holm

  De aller fleste forbinder nok vinterkulde på et anlegg som negativt, men for noen er det også en kjempefordel at kvikksølvet kryper godt ned på den blå siden av skalaen.

 • Informasjonsmøte for Sjøskogen

  Torsdag 11. november inviterer Jernbaneverket til informasjonsmøte for beboere som blir berørt av den kommende sprengingen på Sjøskogen.

 • Sikringsarbeid i stram line

  Prosjektet Holm – Nykirke er i full gang og de siste ukene har en rekke arbeidere klamret seg fast i fjellveggen på Sjøskogen. De har drevet sikringsarbeid av fjellskrenten hvor et tverrslag skal finne veien gjennom.

 • Det nye dobbeltsporet mellom Holm - Nykirke

  I mars 2014 går de siste salvene i den over 12 kilometer lange tunnelen forbi Holmestrand. Fullt gjennomslag betyr en helt ny fase i prosjektet.

 • Holmestrand: reguleringsplan til offentlig ettersyn

  Holmestrand kommune vedtok i møte 25.08.2010 å legge ut reguleringsplan for Vestfoldbanen Holm – Nykirke til offentlig ettersyn. Områdene som skal reguleres er dagsone og tverrslag i sentrum og ved "Peter Pan".

 • Holm - Nykirke: Reguleringsplan i Re

  Torsdag 2. september la Jernbaneverket ut forslag til detaljregulering av ny dobbeltsporet jernbane i Re kommune til offentlig ettersyn etter § 3-7. Frist for uttalelse til planen var 14. oktober 2010.

 • Holm - Nykirke: byggestart på Sjøskogen

  Mandag 23. august ruller de første anleggsbilene inn på Sjøskogen nord for Holmestrand. Dermed er to av i alt fem tunnelentrepriser på Holm – Nykirke i gang. Entreprenør er Leonhard Nilsen & Sønner AS, som i løpet av kort tid er ferdige med å sprenge ut Jarlsbergtunnelen i Tønsberg.