Nå blir det økt aktivitet i sporet

Holm-Nykirke prosjektet trenger nå mye materiell og pukk inne i tunnelen. Alt dette må fraktes inn med tog på nattetid, så mange vil nok registrere tog som kommer og drar på underlige tidspunkt.

På Holm-Nykirke prosjektet er sporleggetoget i full gang med å bygge dobbeltspor. Det legger over 1500 sviller om dagen. Disse svillene må fraktes inn med tog på nattetid. I tillegg skal det fraktes inn skinner, pukk og mye forskjellig materiell.

Planlagt framdrift
Sporbyggetoget holder nå på å legge skinner og sviller fra Fegstad og inn til stasjonen. I neste uke (uke 47), gjør de seg ferdig på Fegstad-siden, og flytter toget over til Holm. Der begynner de produksjonen lørdag 21. november, jobber gjennom helga, og tar så en ukes pause.

Fegstad, sett sørfra. Foto tatt 23.10.2015
-Fra 19. november vil det hver natt bli kjørt et tog fullt av sviller inn i tunnelen, og dette toget returnerer, etter at det er losset, tilbake til Hønefoss, forteller Jens Petter Svensrud, som er byggeleder i Jernbaneverket.Levering av pukk

I uke 46 starter innkjøringen av pukk til tunnelen, og dette pågår til ca. uke 5 i 2016. Det skal inn ca. 40.000 kubikkmeter ballastpukk.

Kan støye litt
På natta mellom 17.- 20. november kan det bli litt støy på Fegstad når tog leverer pukk i dagsonen. Jernbaneverket vil varsle de berørte naboene og tilby alternativ overnatting.

-Til Holm kommer det pukk til dagsonen fra 4. til 8. januar 2016, og da kommer vi selvsagt også til å vurdere om vi må gi tilbud om alternativ overnatting til berørte naboer, sier Svensrud.

Fra Holm og nordover, foto tatt 23.10.2015.