Nå støpes portalen til R4 (Sjøskogen)

I disse dager vokser portalen til rømningstunnel 4 fram. Det er LNS som er i innspurten før de forlater prosjektet.

–LNS har gjort en veldig god jobb på betongsiden, sier kontrollingeniør Bernhard Kepp som har tatt dette bildet.
Portalen skal være ferdig støpt i løpet av dagen (torsdag 28. mai 2015).

Foto: Bernhard Kepp