Spenning i Larvik

Onsdag 12. oktober ble den første spenningssettingen på prosjektet Farriseidet-Porsgrunn gjennomført i Kleivertunnelen. Hendelsen ble markert på entreprenørriggen med musikk, grillmat og kake.

Jernaneverkets delprosjektleder for elkraftentreprisen, Øystein Islann, er meget fornøyd med jobben som er gjort så langt. Foto: Rune Røer, Jernbaneverket

- Det gikk helt etter planen og Caverion har gjort en god jobb, både med tanke på den mekaniske ferdigstillelse og i forbindelse med sikkerhetsfokuset rundt selve spenningssettingen, kan Øystein Islann, delprosjektleder for elkraftentreprisen fornøyd konstatere.

Viktig milepæl
Spenningssetting er en viktig milepæl for elkraftentreprisen. De første spenningssettinger kommer tidlig i dette prosjektet. Det vil si at man avdekker eventuelle feil og mangler på et mye tidligere tidspunkt enn det som er vanlig i elektroprosjekter.

- Denne milepælen er også viktig grunnet det skarpe fokus vi har og skal ha på HMS i det videre arbeidet. Deler av prosjektet er å anse som spenningsatt og det krever et nytt regime med tanke på hvordan arbeiderne skal opptre i sitt daglige virke, kommenterer Islann.

Godt samarbeid
Geir Arne Moe fra Caverion fremhevet videre hvor fornøyd selskapet er med sine ansatte og den jobben som har vært nedlagt.

- Caverion og Jernbaneverket har videreutviklet sine prosedyrer og utviklet sine kontrollplaner og sjekklister gjennom den tette oppfølgingen som har vært i prosjektet. Vi ser alle viktigheten av at hver enkelt nå forsetter å forholde seg til Caverion sitt eget slogan innen sikkerhetskultur – «I Caverion så jobber vi sikkert, eller så jobber vi ikke.» Et slagord vi i Jernbaneverket stiller oss bak, avslutter Islann.