Siste tunnelsalve fyrt av i Eidangertunnelen

Onsdag 24. juni ble den siste tunnelsalven til Farriseidet – Porsgrunn prosjektet fyrt av i Eidangertunnelen. Syv tunneler med samlet lengde på 15,3 km er nå ferdig drevet, det var verdt en feiring.

 Prosjektsjef Lars Andre Tangerås fikk æren av å fyre av salva som markerte slutten på to og et halvt år med tunneldriving i prosjektet Farriseidet – Porsgrunn. Det ble feiring på tradisjonelt vis med dåp og skål på røysa, sammen med tunnelarbeiderne fra Implenia Norge. (Se video nederst i saken)

 En stolt gjeng markerte gjennomslag på tradisjonelt vis med konjakk på røysa.Foto: Freddy Samson Fagerheim

Mange gjennomslag
Med syv tunneler fordelt på fire tunnel- og grunnentrepriser har det blitt en del gjennomslagsmarkeringer i prosjektet. Prosjektsjef Tangerås, forteller at de har valgt å spare den store feiringen til det siste gjennomslaget, fordi det også er en stor milepæl for prosjektet at selve tunneldrivingen er ferdig. 

-Det første gjennomslaget kom allerede 17. desember 2013. Det var Hovåstunnelen, som er den korteste tunnelen i prosjektet med sine 180 meter, som var ferdig drevet. I juni 2014 kom gjennomslag nr. to da Askeklova tunnel (270 m) var ferdig drevet, tett etterfulgt av det første gjennomslaget i Nøklegårdtunnelen (tidl. Skillingsmyr tunnel). Deretter har det gått slag i slag frem til vi nå kan ferie det siste gjennomslaget i Eidangertunnelen, sier en fornøyd prosjektsjef.

Etterarbeider
Mange tunneler, noen av dem 3-4 km lange har medført at det har vært mange angrepspunkter. Fordelen med det, er at det har gjort det mulig å starte opp etterarbeider i tunnelen umiddelbart etter at en strekning er ferdig drevet.  Så langt er bunnrensk og rørlegging ferdigstilt, og drøyt 75 % av nesten 40 000 betongelementer er allerede montert i tunnelene.

Klart for jernbaneteknikk
Neste fase i prosjektet blir jernbanetekniske arbeider, og prosjektet er nå godt i gang med å inngå kontrakter med jernbanetekniske entreprenører. Etter planen starter de første jernbanetekniske arbeidene opp rundt årsskiftet, og de skal pågå fram til planlagt åpning høsten 2018.  

Totalt skal det bygges 22, 5 km med dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. 15,3 km bygges i tunneler, og det bygges ti bruer med samlet lengde på 1,5 km. Prosjektet hadde byggestart i august 2012, og har planlagt ferdigstillelse høsten 2018. Kostnad 6,6 mrd (2015 kr).