Fullt gjennomtrekk i Nøklegårdtunnelen

Tirsdag 4. februar gikk den siste gjennomslaggssalva i Nøklegårdtunnelen (tidligere kjent som Skillingsmyr tunnel), i Telemark. Med det er den 3810 meter lange tunnelen ferdig drevet.

Jernbaneverkets byggeledelse og Veidekkes tunnelarbeidere samlet seg til en velfortjent skål på røysa etter to år med tunneldriving. Foto: Trine Bratli Evensen.Kontrollingeniør i Jernbaneverket, Silje Hatlø Hagen, fikk æren av å fyre av den siste salva. Gjennomslaget ble markert på tradisjonelt vis med cognac på røysa, en stor skål til røysa og en litt mindre til arbeiderne som har jobbet i tunnelen.

Meter på meter

Første tunnelsalve ble sprengt  6. april 2013, og gjennomslaget kommer som planlagt etter snart to år med tunneldriving.  I tillegg til 3810 meter med hovedtunnel er det også drevet tre tverrslags-/rømningstunneler med en samlet lengde på 967 meter. Veidekke som bygger tunnelen, har også Langangentunnelen (tidligere Ønnsåsen tunnel) med i sin entreprise.  Denne tunnelen ble ferdig drevet i januar 2015.

Etterarbeider

Delprosjektleder Tom Frode Hansen.Delprosjektleder Tom Frode Hansen, forteller at etterarbeidene i Nøklegårdtunnelen allerede er godt i gang. Bunnrensk og rørlegging startet opp rett etter det første gjennomslaget, og de har jobbet seg innover fra øst mot vest. Hansen forteller at de er over halvveis med bunnrensk- og rørleggingsarbeidene. 

Tunnelen skal kles med prefabrikkerte betongelementer, lik dem som benyttes i Holmestrandsporten. Montering av betongelementene, som utgjør vann- og frostsikringen til tunnelen, går også unna. Så langt er det montert ferdig elementer i 1 600 meter av tunnelen. Etterarbeidene er planlagt ferdige sommeren 2016, før de jernbanetekniske arbeidene så starter opp.

En av syv

Nøklegårdtunnelen er en av syv tunneler som bygges av Farriseidet – Porsgrunn prosjektet, og det er den femte som er ferdig drevet. Kleivertunnelen (tidligere Martineåsen tunnel) i Larvik skal etter planen få sitt gjennomslag i slutten av februar, mens Eidangertunnelen etter planen skal være ferdig rett før sommeren.