Larvik: Sprengning nær E-18 fører til periodevis stengning

På grunn av sprengningsarbeider i forbindelse med bygging av ny jernbane mellom Farriseidet og Porsgrunn må E18 mellom Sky og Langangen periodevis stenges de neste ukene.

Den andre av i alt fire tunnel- og grunnentrepriser på prosjektet startet opp i marka i januar i år. Det er Veidekke som vant denne entreprisen, som har fått navnet UFP 05 Skillingsmyr. De har nå kommet godt i gang med arbeidene.

Veidekke skal blant annet bygge Skillingsmyr tunnel som strekker seg fra fylkesgrensa (ved Solum vektstasjon) til Gunnarsrød innerst i Langangen. I uke syv starter de å sprenge den østre forskjæringen til Skillingsmyr tunnelen, arbeidet er planlagt til å pågå i fem til seks uker.

Den nye jernbanen skal krysse  FV 30 (gamle E-18 ) på vestsiden av vektstasjonen før den fortsetter nordvestover inn i tunnel under E18. Nærheten til veiene og fare for steinsprut, fører til at vi må stenge begge retninger i nærheten av Solum vekststasjon når vi skal sprenge. De første salvene sprenges nær FV30, da berøres ikke E-18 av sprengningene. Etterhvert vil det også sprenges nærmere E18 og da må også denne veien stenges i når det skal sprenges.

Både FV30 og E18 vil i en denne perioden tidvis stenges i inntil 15 minutter av gangen. Det skal ikke sprenges i rushtiden.

Statens vegvesen setter opp informasjonsskilt langs veien, og ved selve stengningen blir trafikken stanset av mannskaper fra entreprenør og Statens vegvesen.

Det er kun forskjæringen som skal sprenges ut i denne perioden. Sprengning av de første 10-15 meterne av tunnelen er planlagt til å starte opp i mai. Da må det også påregnes periodevis stengt vei i en kortere periode.  Det blir informert nærmere om når dette skal foregå. Det er kun 10-15 meter av Skillingsmyr tunnel som skal sprenges ut fra denne siden, resten av denne delen av tunnelen skal drives fra innsiden, en jobb som foreløpig er planlagt gjennomført i tidsrommet juni – august 2014.  

Ord og uttrykk:
Forskjæring: Åpen skjæring som fører fram til en tunnel eller bergrom.
Tunnelpåhugg: Starten tunnelen, der første salve sprenges.

Kartet viser hvor FV 30 stenges når det skal sprenges i forskjæringen til Skillingsmyr tunnel.Stengepunkter på E18 tegnes inn når også denne vegen stenges.