Kart og illustrasjoner

På denne siden finner du kart og illustrasjoner fra strekningen Farriseidet - Porsgrunn.

Alle montasjer/illustrasjoner er laget av Norconsult AS

Fotomontasje som viser hvordan kryssingsspor ved Vassbotn vil se ut. Fotomontasje: Norconsult AS