NVE ønsker høringsinnspill

Norges vassdrags- og energidirektorat har lagt ut Bane NORs søknad om anleggskonsesjon på høring med frist 7. februar 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fotomontasje fra Hofsfossveien som viser ca. hvordan det ferdige anlegget vil se ut. (Illustrasjon: Multiconsult)

For å sette spenning på det nye elektriske anlegget må Bane NOR ha anleggskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE har sendt et brev til grunneiere og nærmeste naboer hvor de ber om høringsuttalelser innen 7. februar 2019.

Les NVEs høringsbrev og vår konsesjonssøknad her.