Straumsnes kryssingsspor: Etterlengtet kapasitet på Ofotbanen

En lenge etterlengtet forlengelse av kryssingsspor på Ofotbanens ”nedre” er i full gang. Prosjektet “Straumsnes kryssingsspor” startet i 2009, og gir økt kapasitet og fleksibilitet, samt at det åpner opp for 750 meter lange malmtog på Ofotbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Malmtog på Straumsnes <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

- Straumsnes kryssingsspor skal forlenges for å oppnå økt kapasitet og fleksibilitet for lange gods- og malmtog på Ofotbanen. Innfasingen av nye lange malmtog på ca. 750 meter, medfører behov for en effektiv lengde for kryssingsspor på minimum 760 meter. Prosjektet er beregnet til å koste 80,1 millioner kroner (NOK 2007), sier prosjektsjef Nils Moen.

Anlegg
Hovedplan for anlegget ble produsert i 2008. Allerede i årsskiftet 08-09 ble forslag til reguleringsplan oversendt Narvik kommune. Av fremdriftsmessige årsaker, pågikk grunnerverv, detaljplan, byggeplan, kontrahering og byggesaksbehandling nærmest parallelt.
Forberedende arbeider, som blant annet omfatter bygging av anleggsvei, startet opp på vårparten i 2009.

Spor og sprenging
Hovedentreprise underbygning ble igangsatt umiddelbart etter ferdigstillelse av veien.
- Arbeidene med forlengelse av dette kryssingssporet har vært forholdsvis krevende. Arbeidet omfattet betydelige sprengingsarbeider samt oppbygging av ny underbygning (30 tonn).

Økt godstrafikk
Det er planer om økt godstrafikk og lengre tog på Ofotbanen som har ført til behovet for å øke lengden på Straumsnes kryssingsspor.
Straumsnes stasjon ligger mellom Katterat stasjon og Narvik godsterminal, og er optimalt lokalisert med hensyn til en deling av blokkstrekningen. Med det nye, og lange kryssingssporet på Straumsnes vil man oppnå en tredeling av Ofotbanen, hvor lange tog kan krysse hverandre med relativ lik fordeling på banen. Dette fører til både kapasitetsøkning og en bedre fleksibilitet på Ofotbanen.