Sandvika-Asker åpnet

Lørdag 27. august 2005 ble 9,5 km med ny og moderne dobbeltsporet jernbane åpnet mellom Sandvika og Asker. Samferdselsminister Torild Skogsholm stod for den offisielle åpningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Øvind S PedersenJernbaneverket utvider fra to til fire spor mellom Skøyen og Asker, og det er første etappe av denne utbyggingen som nå står ferdig. Utbyggingen vil fjerne dagens flaskehals på Drammenbanen og gi plass for flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid.

Takk for jobben

 - Til Jernbaneverket og alle som har deltatt i planleggingen og utbyggingen av det nye dobbeltsporet Sandvika-Asker vil jeg si: Takk for solid innsats og velgjort arbeid! Mitt inntrykk er at dette anlegget har vært drevet fram på en god måte; framdrift og kostnader har gått etter planen og interessene til de som har måttet tåle ulike belastninger av anleggsvirksomheten er blitt godt ivaretatt, sa Skogsholm blant annet i sin åpningstale på Asker stasjon.

Deretter stilte hun grønt lys i et signal som var montert for anledningen, vinket med et grønt flagg og sendte åpningstoget inn i tunnelen.

Stein på stein

- Det er viktig å være oppmerksom på at utbyggingen på Drammenbanen handler om å legge stein på stein. Nytten av investeringene som nå er gjort mellom Sandvika og Asker, kan først innkasseres i fullt monn når vi også får bygd ut en ny og større Lysaker stasjon og en ny parallell banestrekning Lysaker-Sandvika til fire spor, sa jernbanedirektør Steinar Killi i sin tale.

- Den videre utbyggingen er i stor grad avhengig av at bevilgningene til jernbaneinvesteringer i årene framover skjer i tråd med det Stortinget vedtok ved behandlingen av Nasjonal Transportplan. Uten slike økte budsjetter må vi vurdere grundig om vi kan starte opp og binde så vidt store beløp til ett prosjekt.


Samferdselsminister Torild Skogsholm og jernbane-direktør Steinar Killi- Det er derfor helt sentralt at vedtaket følges opp med bevilgninger i de årlige budsjetter som sikrer en optimal framdrift. Da kan Jernbane-verket fortsette dagens tempo i utbyggingen, slik at vi kan åpne hele strekningen Lysaker-Sandvika i 2011, sa Killi.

Killi benyttet også anledningen til å kunngjøre at Jernbaneverket fra årsskiftet flytter de godstogene som kjører om natta fra det gamle til det nye sporet mellom Sandvika og Asker. Siden de nye sporene ble tatt i bruk, har det vært en rekke henvendelser fra bebore som ønsket seg nettopp dette.