Dette er bygd på Sandvika-Asker

Etter nesten fem år med hektisk anleggsaktivitet står to nye spor ferdig mellom Sandvika og Asker. I denne saken finner du en kort gjennomgang med bilder fra den nye strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bruene i Sandvika (Foto: Rune Fossum)

I sentrum av Sandvika fører 150 meter lange betongbruer sporene over Sandvikselva. Det er lagt stor vekt på en myk og harmonisk utforming av bruene.

Fire spor krysser E16 (Foto: Øystein Grue)Tidligere stod det to stålbruer på samme sted. Rivingen av de gamle bruene og byggingen av de nye måtte gjøres i flere etapper for å unngå forstyrrelser av togtrafikken.

Med de nye bruene er støy og rystelser fra togene i Sandvika sentrum kraftig redusert.

 

Vestover

Over en strekning på ca. 1,5 kilometer vestover fra Sandvika stasjon går gamle og nye spor side om side.

I praksis er det bygd fire nye spor på hele denne strekningen, inklusive nye bruer over E16. 

Under bakken

På Jong skiller gamle og nye spor lag, og de nye hurtigsporene går inn i tunnel. De første 800 meterne går gjennom løsmasser, hvor tunnelen ble støpt i åpen byggegrop.

Byggegropa for tunnelen spmmeren 2003 (Foto: Tim Mitchley)

Grunnforholdene var vanskelige, med svært bløte masser. Det var derfor nødvendig med ulike sikringstiltak og trinnvis utgraving av massene. På det meste var byggegropa 15 meter dyp.Dagsonen ved Solstad (Foto: Øystein Grue)

Dagsone

To tunneler fører sporene fram til Asker sentrum. Tanumtunnelen og Skaugumtunnelen er henholdsvis 3,5 og 3,8 km lange.

Mellom tunnelene er det en dagsone på 600 meter hvor gamle og nye spor går parallelt.

 

 

 

Utfordringer Tunnelbygging i Asker sentrum våren 2003 (Foto: Trine Bratlie Evensen)

Svært liten fjelloverdekning var en utfordring for tunneldrivingen inn mot Asker sentrum. Her var det også nødvendig med særskilte tiltak for å dempe støyen fra togene i boligene på overflaten.

Ved byggingen av tunnelene ble det arbeidet systematisk for å hindre innlekkasje av grunnvann og dermed fare for setningsskader.

Det ble oppnådd svært gode resultater med tetting av tunnelene.

 

Utvidet og forbedret

Utsmykking på Asker stasjon (Foto: Anne Siri Haugen)På Asker stasjon er sporområdet er ombygd og utvidet fra fem til seks spor med plattform. Samtidig er standarden på stasjonen hevet og tilgjengeligheten forbedret.

Blant annet er det bygd en ny undergang under sporene.

Denne undergangen preges av utsmykning som kunstnerne Sven Påhlsson og Erik Wøllo har laget.