Bakgrunn

 • Støytiltak ved utbygginga

  For å stette krav til støy gjennomfører Jernbaneverket ei rekkje støytiltak mellom Sandnes og Stavanger i samband med dobbeltsporutbygginga.

 • Slik bygges Jåttåvågen holdeplass

  Jåttåvågen holdeplass bygges mellom Viking stadion og Jåttå videregående skole. Den er en av tre nye holdeplasser på strekningen mellom Sandnes og Stavanger.

 • Bakgrunnen for prosjektet

  Kapasiteten på strekninga mellom Sandnes og Stavanger er sprengd. Utan dobbeltspor vil ikkje jernbanen kunne hjelpe vesentleg til å dekkje veksten i transportbehovet på Nord–Jæren.

 • To spor Sandnes - Stavanger

  Prosjektet inneber ei total oppgradering av jernbaneanlegget mellom Sandnes og Stavanger. Sjølve utbygginga er delt inn i fire parsellar med ulik oppstartsdato. Her finn du generell informasjon om prosjektet.