Ualand kryssingsspor tatt i bruk

Det forlengede kryssingssporet på Ualand på Sørlandsbanen er nå tatt i bruk. Kryssingssporet er forlenget fra 407 til 670 meter for å kunne håndtere lengre godstog, og inngår i satsingen for mer godstrafikk på jernbane.

     Nytt kryssingsspor og støyskjerm på Ualand. <strong> Foto: Karl Ivar Urdal </strong>
Ualand kryssingsspor er det første av en rekke prosjekter for å legge til rette for flere og lengre godstog på Sørlandsbanen. Etter at den nye godsterminalen på Ganddal ved Sandnes ble åpnet er det for korte og for få kryssingsspor som sammen med strømforsyningen setter begrensinger for godstrafikken. Begge deler skal det gjøres noe med og sporforlengelsen på Ualand er det første prosjektet som fullføres.

Samtidig med byggingen av kryssingssporet er det også bygget en nye overgangsbru over sporet og anlagt støyskjerm langs sporet. Det nye sporet er bygd med 54 kilos skinner, det er bygget nytt kontaktledningsanlegg for begge spor og nye sporveksler, mens det eksisterende signalananlegget er tilpasset den nye sporlengden.

Til sammen har anlegget kostet vel 60 millioner kroner. Det neste kryssingssporet på Sørlandsbanen som skal forlenges er på Nodeland.

Entreprenører på arbeidet med å forlenge Ualand kryssingsspor har vært EKO-bygg AS på underbygning og konstruksjoner, Jernbaneverket drift på spor, KL-sørvis på kontaktledning og Norsk Jernbanedrift på signal.
Ny overgangsbru over sporet. <strong> Foto: Karl Ivar Urdal </strong>