Nytt signal- og sikringsanlegg i Drammen

I sommer har det omfattende ombyggingsarbeidet i signal- og sikringsanlegget på Drammen stasjon blitt fullført. I løpet av den togfrie perioden har til sammen et 70-talls personer vært i aktivitet 24 timer i døgnet med å gjøre de siste koblinger og å kontrollere og teste anlegget.

På Drammen stasjon foregikk det omfattende arbeider på signal- og sikringsanlegget. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket.- Arbeidene i den togfrie perioden har gått veldig fint, forteller prosjektleder Ove Lislelid. – Alle som har jobbet med prosjektet har gjort en enestående innsats, og har stått på for at vi skulle komme i havn til mandag 9. august.

- Noen uforutsette ting dukker jo alltid opp, men de store utfordringene har vi sluppet. Det at vi fikk nok tid til å planlegge og prosjektere grundig, har vært helt avgjørende for den vellykkede gjennomføringen, forteller prosjektlederen. - Dette har bidratt til at vi funnet og utbedret feil i de innledende kontrollene, og at sluttkontrollen stort sett har gått greit.

Komplekst og ressurskrevende
Den største utfordringen i prosjektet har i følge Lislelid vært prosjektets kompleksitet. Ikke siden Trondheim stasjon ble ombygd på 1970-tallet, har det blitt gjennomført en så omfattende ombygging i et eksisterende sikringsanlegg.

En annen utfordring, som har sammenheng med dette har vært det enorme behovet for ressurser med signalkompetanse. Store deler av signalavdelingen i både Utbygging og Drift har vært involvert i prosjektet med prosjektering, montering og ikke minst sluttkontroll.

Komplekse arbeider også på det innvendige anlegget på Drammen stasjon. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket. Godt samarbeid
Det har i den togfrie perioden også blitt utført vedlikeholdsarbeider på Drammen stasjon. Banedivisjonen har skiftet ut to sporveksler på stasjonen og nye drivmaskiner er installert. I tillegg er det blitt utført generisk kontroll av drivmaskinene og KL-anlegget på stasjonen.  

– Når flere aktører skal utføre arbeider inne på samme område, er det viktig at vi planlegger godt slik at arbeidene koordineres, forteller Lislelid.

- Dette samarbeidet har gått strålende, og Banedivisjonen har bistått prosjektet blant annet i forbindelse med frakoblingen av sikringsanlegget. I Kobbervikdalen har Strukton Rail og Isachsen Entreprenør lagt seks nye vannrør under sporet for Glitre Vannverk. Også disse arbeidene ble koordinert i samarbeid med oss.