Nytt kryssingsspor på Gjøvikbanen i rute

Nye Jensrud krysningsspor på Gjøvikbanen er et viktig kapasitetsøkende tiltak for å møte nye krav om lengre godstog. Det nye kryssingssporet, med en samlet kostnadsramme på 110 mill. kroner, skal med unntak av de signaltekniske arbeidene stå ferdig 1. november i år.

Samarbeid på Jensrud: F.v. formann Oddbjørn Krokgjelet hos Dokken AS, byggeleder Tore Fredriksen i JBV og anleggsleder Truls Gravdal hos Dokken AS. (Foto: Bjørn Melleby)Godstransport på jernbane er i kraftig vekst, men etterspørselen er større enn kapasiteten på nåværende jernbanestrekninger. I tråd med gitte politiske satsinger om økt godsmengde fra vei til bane, har Jernbaneverket satt seg mål å doble godsmengden på skinner innen 2020 og tredoble innen 2040.

For å nå disse ambisiøse transportmål med stor miljømessig effekt, er Jernbaneverket i gang med en rekke utbyggingsprosjekter med betydelig kapasitetsøkende effekt for godstransporten. Som et ledd i denne kapasitetsøkningen er det nå også planarbeider i gang for å forlenge kryssingssporene både ved Movatn og Harestua.

I samarbeid med private entreprenører
Knut Brattvang (57) i Jernbaneverket Utbygging ivaretar prosjektledelse for Jensrud krysningsspor. JBVs byggeleder er Tore Fredriksen (49). Han plukker opp Banenettets utskremte på Lillestrøm stasjon, og ferden går nordover i Hakadal til det nye krysningsanlegget som er under bygging på Gjøvikbanen.

Med en kjapp avstikker fra Rv. 4, i en glenne i Løvenskiolds store skoger, ankommer vi en langstrakt byggeplass langs den tradisjonsrike jernbanestrekningen som stod ferdig til Jaren stasjon i 1902. Etter en barsk vinter med opptil 30 bitende kuldegrader, gir den rause vårsola åpenbart fornyet inspirasjon for anleggsfolket i skogen som møter våren med smil under hjelmen.

Hovedentreprisen for de omfattende grunnarbeidene ivaretas av anleggsfirmaet Dokken AS, mens maskinfirmaet Morten Bruvold AS har ansvaret for grave- og sprengningarbeidene. Byggelederen roser det gode samarbeidet på anlegget og er åpenbart tilfreds med at man ligger godt i rute med arbeidene. Dette er Fredriksens første store anlegg som byggeleder i Jernbaneverket etter at han sist høst ble ansatt med mangeårig bakgrunn fra byggebransjen på Romerike.

Anleggsarbeiderne legger kabelkanaler på plass langs det nye krysningssporet. (Foto: Bjørn Melleby)- Det er morsomt å være samfunnsbygger og lage ny infrastruktur for jernbanen i Norge; her møter jeg daglig et trivelig arbeidsfellesskap som også er fritt for ubehagelige ”albuer” som man ofte kan møte i det private næringsliv, slår Fredriksen fast og som roser det gode arbeidsmiljøet han har møtt i Jernbaneverket.

Byggearbeidet begynte i september i fjor på den totalt 4,2 km strekningen som omfattes av byggeprosjektet øverst i Hakadal. Selve krysningssporet strekker seg drøye 900 meter med en senteravstand på 7 meter mellom sporene. Hele strekningen utstyres med nye kabelkanaler og kontaktledningsmaster/ ledninger.

Selv om skinnearbeidene ferdigstilles 1. november, er de signaltekniske arbeidene med et standard NSI 63 signalanlegg først forventet ferdigstilt i desember 2011. Foreløpig vet man ikke når Jernbanetilsynets godkjenning kan foreligge slik at kryssingssporet kan tas i bruk.

Miljøprosjekt
Kryssingssporet på Jenserud har solid miljøprofil. I tillegg til å tilrettelegge for økt godtransport på den viktige transportforbindelsen på bane mellom godsterminalen på Alnabru og Bergen, har man satset på ”nærproduserte” steinmasser til den nye jernbanetraseen.

Istedenfor lange transportavstander med tilkjøring av hundrevis av lastebillass med stein i ulike størrelser til banelegemet, har et mobilt steinknuseri på byggeplassen malt opp den lokale sprengstein til ønskede størrelser. Slik har man spart så vel miljøet som byggebudsjettet for unødvendige belastninger. Den vaskede ballastpukken for å underbygge svillene er det Hadeland pukkverk som leverer; kun 2,5 km unna.

Kontrakt til Strukton
Strukton Rail AS ble denne uken tildelt den jernbanetekniske entreprisen på KL-anlegg og sporbygging på Jenserud. Det nederlandske selskapet. som har et norsk registrert datterselskap. fikk tilslaget på den siste entreprisen med ramme på 14 mill kroner, eks. mva.