Midlertidig hensetting på Borgestad

Jernbaneverket skal utføre noen mindre arbeider ved Borgestad stasjon for å klargjøre området for hensetting av seks togsett. Arbeidene starter opp i begynnelsen av november.

Jernbaneverket skal fra november 2011 til januar 2012 utføre noen mindre arbeider på Borgestad stasjon for å klargjøre området for hensetting. Foto: Njål SvingheimI forbindelse med innføringen av den nye grunnrutemodellen for Østlandsområdet skal NSB sette flere tog i trafikk. Trafikkselskapet har derfor kjøpt 50 nye togsett. For å kunne ta imot de nye togene er det behov for å bygge flere hensettingsspor.

Midlertidig hensetting på Borgestad
Ett av de mange tiltakene som må gjennomføres for å iverksette den nye grunnrutemodellen, er å utvide hensettingsområdet på Skien. Planlagt ferdigstillelse for ombyggingen er i utgangen av 2015. Fra februar 2012 og inntil Skien hensetting er klar for å ta imot flere tog, skal seks togsett av type BM70 hensettes på Borgestad.

Tiltak på området
Før NSB kan ta i bruk området til hensetting skal vi blant annet bygge kontaktledning for ett spor, legge kabler i grunnen og gjerde inn området. I tillegg skal sikringsanlegget bygges om.

Forrige uke ble kontrakten med Veidekke signert. Arbeidene starter opp umiddelbart og skal være ferdige i løpet av januar 2012.

Se vedlagte informasjonsskriv for mer informasjon om Borgestad hensetting.

Borgestad skal benyttes til hensetting av inntil seks togsett av type BM70. Bildet viser det aktuelle togsettet ved Tønsberg stasjon. Foto: Njål Svingheim