Kryssingssporene på Jensrud og Vålåsjø er tatt i bruk

I løpet av juni har Jernbaneverket åpnet både Jensrud kryssingsspor på Gjøvikbanen og Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen for trafikk. Sporene skal bedre kapasiteten på banestrekningene.

Første godstog passerer over det nye Vålåsjø kryssingsspor. Foto: Esad Karahasan
Signal- og sikringsanleggene på de to sporene har i juni blitt testet og koblet til det nasjonale jernbanenettet slik at sporene nå er klare til bruk.

Både Gjøvikbanen og Dovrebanen er trafikkbelastede strekninger hvor kapasiteten for gods- og persontog er nærmest fullt utnyttet. De nye og lange kryssingssporene har stor betydning for å gi en mer smidig og fleksibel trafikkavvikling for alle typer tog. Kryssingssporene bidrar til at det blir plass til flere godstog og gjør at det er mulig å krysse med opptil 600 meter lange godstog i fremtiden. I tillegg kan Jernbaneverket benytte sporene til å redusere forsinkelser ved å forflytte kryssinger. Frem til sporene legges inn i ruteplanen i desember, vil de bli benyttet til togkryssing ved uregelmessigheter i togtrafikken.

Dette er bygd på Jenserud:

 • Et 856 meter langt kryssingsspor
 • Nytt kontaktledningsanlegg
 • Nytt signal- og sikringsanlegg
 • Nytt lavspentanlegg
 • Teleanlegg
 • 4,2 km kabelkanaler

Dette er bygd på Vålåsjø:

 • Et 700 meter langt kryssingsspor
 • Nytt kontaktledningsanlegg
 • Nytt lavspentanlegg
 • Nytt signal- og sikringsanlegg
 • Teleanlegg
 • Ny vei med undergang gir tilgang til de jernbanetekniske anleggene