Eidsvoll hensetting skal prosjekteres av Atkins

Onsdag 23. februar inngikk Jernbaneverket kontrakt med Atkins Danmark AS om prosjektering av ombygging av hensettingsområdet på Eidsvoll. Kontrakten har en verdi på ca. 14,5 millioner kroner (inkl. mva.).

Kontrakten med Atkins omfatter utarbeidelse av komplett detaljplan og byggeplan for alle fag unntatt signal, samt oppfølging under bygging.

Som underkonsulent har Atkins engasjert Asplan Viak. Geotekniske grunnundersøkelser skal utføres av Multiconsult og eventuelle supplerende oppmålinger og innmålinger skal gjennomføres av Geo Survey.

Økt kapasitet
Det er i dag plass til å hensette tre togsett på området ved gamle Eidsvoll stasjon. I forbindelse med innføringen av den nye grunnrutemodellen for Østlandsområdet skal NSB sette flere tog trafikk. Trafikkselskapet har kjøpt 50 nye togsett, og det vil med dette være behov for ca 5000 meter nye hensettingsspor.

Ett av de mange tiltak som må gjennomføres før den nye grunnrutemodellen kan innføres er å utvide hensettingsområdet
på Eidsvoll.

– Hensettingsområdet skal utvides til seks spor, med en kapasitet på ti togsett a 110 meter, forteller prosjektleder Asbjørn Rasdal. – I tillegg skal det bygges tre spor som skal disponeres av Banedivisjonen, serviceplattformer, togvarmeposter og servicekiosker.

Prosjektet har en styringsramme på 176,- millioner kroner.

Må være ferdig i løpet av 2012
– En av hovedutfordringene i dette prosjektet er den stramme tidsrammen, forteller prosjektlederen. – De nye togsettene skal innfases gradvis. De første settene skal ifølge NSB settes i trafikk mot slutten av 2011, og innen utgangen av 2012 må hensettingsområdet på Eidsvoll være klart til å ta imot tog.

Eidsvoll blir endestasjon for flere tog
I den nye grunnrutemodellen legges det opp til at Eidsvoll skal være endepunkt for trafikken fra Kongsberg som i dag, men også fra Skien. NSB ønsker å dele opp dagens pendel mellom Skien og Lillehammer i to strekninger. En pendel skal kjøres mellom Drammen og Lillehammer og en annen fra Skien til Eidsvoll. Dette vil doble kapasiteten på den mest belastede delen av strekningen. I tillegg skal togene som har endestasjon på Dal på Hovedbanen hensettes her.

For å få en best mulig trafikkavvikling inn og ut av hensettingsområdet vil det derfor bli innkjøring både fra Gardermobanen i nord og Hovedbanen i sør.

Hensettingsområdet på Eidsvoll som i dag har plass til tre togsett, skal i løpet av 2012 utvides til å ta imot ti togsett. (Foto: Jernbaneverket/Ragnhild Aagesen)