Berg kryssingsspor

I juni 2009 avsluttet Jernbaneverket arbeidene med å forlenge Berg kryssingsspor på Østfoldbanen. Dette er et viktig bidrag til å øke kapasiteten på strekningen mellom Sarpsborg og Halden.

Kryssingssporet er utvidet til å bli 790 meter langt. (Foto: Tim Mitchley)Ved Berg stasjon ca. 5,5 km nord for Halden grener et sidespor av til Halden godsterminal. Skifting av godsvogner til og fra terminalen har tidligere vært gjort i hovedsporet, noe som har vært lite rasjonelt og lagt beslag på mye kapasitet på Østfoldbanen.

Nå er det gamle kryssingssporet ved stasjonen forlenget med 490 meter, slik at total lengde blir 790 meter. Dermed kan godstog i full lengde stå oppstilt i hovedsporet mens annen togtrafikk passerer i kryssingssporet. Forlengelsen er i sin helhet gjort i stasjonens nordre ende.

Prosjektleder Rune Julsen i Jernbaneverket opplyser at arbeidene startet etter sommeren i fjor, og at grunnarbeidene ble avsluttet før nyttår. Denne våren har gått med til bygging av de jernbanetekniske anleggene.

- Under en periode på 47 timer i pinsen hvor togene på strekningen var erstattet med buss, ble det nye kryssingssporet koblet inn og tatt i bruk. Fra ruteendringen i midten av juni er det nye kryssingssporet lagt inn i rutene, opplyser Julsen.

Utvidelsen av Berg kryssingsspor har kostet ca. 42 millioner kroner. Den offisielle åpningen vil bli foretatt av statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet tirsdag 16. juni.