Stor interesse på tilbudsbefaring

Til sammen 31 firmaer meldte seg som interesserte da Jernbaneverket i vår gikk ut med tilbudene om arbeider for Narvik-terminalen-Fagerneslinja.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Narvik Havn: Narvikterminalen sett fra oven.<strong>Foto-ill: Narvik Havn</strong>

Prosjektleder Stein-Hugo Steffensen sier seg svært godt fornøyd med interessen for anbudene på prosjektet Narvikterminalen-Fagerneslinja.

- På forberedende arbeider har vi 22 påmeldte firmaer. På anbudet for under- og overbyggingsarbeidene er det 9 firmaer som er prekvalifisert. Det er sjelden vi har så stor interesse omkring prosjektarbeid her nord, sier Steffensen.

- Vi er i rute, sier Stein-Hugo Steffensen, som understreker at allerede i sommer skal det være fullt trykk på anleggene både på Fagerneslinja og på Narvikterminalen.

Stor interesse ved tilbudsbefaringen i Narvik <strong> Foto: Stig Harjuaune </strong>