Storarbeidene gjennomført som planlagt

Etter 16 lange og hektiske arbeidsdager på Drammenbanen, startet togtrafikken opp som planlagt mandag morgen den 3. august. Første tog på den nye plattformen ved Lysaker stasjon ankom i rute kl. 04:32.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De to første reisende på Lysaker, Käthe Brekke og Magnus Balas (t.h.), fikk blomster av utbyggingssjef Erik Krogseth. (Foto: Ragnhild Aagesen)Strekningen mellom Oslo S og Drammen ble stengt sent fredag kveld den 17. juli, og det har vært arbeidet en rekke steder i denne perioden.  Blant annet ble 14 sporveksler og ett sporkryss, samt 1200 meter med spor, skiftet ut i Oslotunnelen.  Og på Lysaker ble to nye spor og ny plattform koblet inn og tatt i bruk, slik at den nye stasjonen nå framstår som ferdig.

Utbyggingssjef Erik Krogseth i Jernbaneverket overrakte blomster til de to første reisende fra den nye plattformen, Käthe Brekke og Magnus Balas, som begge skulle ta dagens første Flytog til jobb på Gardermoen.

En gjeng med glade musikanter fra Bestum Stasmusikk, som er Musikanter fra nabolaget på Lysaker dukket uanmeldt opp på plattformen og spilte for de reisende. (Foto: Ragnhild Aagesen)hjemmehørende i nabolaget til stasjonen, hadde av pur glede over at anlegget nå står ferdig, uanmeldt funnet veien til stasjonen og spilte for de reisende i grålysningen.  Mer hornmusikk kan for øvrig påregnes på Lysaker tirsdag 1. september, da den offisielle åpningen skal markeres.

Arbeidene i Oslotunnelen og på Lysaker har vært de største jobbene mens banen var stengt, men det har også vært aktivitet mange andre steder. Blant annet har det vært utskifting av pukk og sviller mellom Skøyen og Lysaker, utskifting av belegget på plattformen for spor 3 og 4 ved Nationaltheatret stasjon, samt diverse andre vedlikeholdsarbeider.