Symboler og portretter pryder stasjonen

Kunstnerne Bo Meyer og Steinar Jakobsen har levert hvert sitt kunstverk til utsmykkingen av Lysaker stasjon. De to har valgt svært ulike uttrykssformer og teknikker for sine bidrag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bo Meyer har kombinert indianske og militære symboler i sin kunst. (Foto: Hilde Lillejord)Jernbaneverket initierte i utbyggingsprosjektets planfase et samarbeid med statens fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO). Bo Meyer og Steinar Jakobsen vant konkurransen om den kunstneriske utsmykkingen av den nye stasjonen.

Meyer og Jakobsen har i sine kunstverk valgt å ta utgangspunkt i stasjonens to hovedmaterialer som er betong og glass. Stasjonens enorme betongfasade prydes i dag av Meyers arbeider, mens Jakobsen har tatt utgangspunkt i gangstrøkets fargede glassvegger. Utsmykkingen og plasseringen er i henhold til Jernbaneverkets ønske om at kunst og arkitektur gjensidig skal underbygge og berike hverandre.

”Signs”
Bo Meyers kunstverk ”Signs” består av 32 symboler som er malt på stasjonens betongfasade.

Halvparten av symbolene er militære symboler som benyttes i forbindelse med strategisk planlegging av krigshandlinger og invasjon. Den andre halvparten av symbolene stammer fra en gruppe nord-amerikanske indianere.

 – De militære symbolene representerer i mine øyne earth – det jordiske, og den elendighet og synd vi mennesker forårsaker, forteller Meyer. Indianersymbolene er blitt kanalisert til indianerne fra det ytre rom, og disse representerer for meg heaven og de guddommelige verdier, fortsetter han.

 De 32 symbolene danner til sammen 16 symbolpar bestående av ett militært symbol og ett indiansk symbol.

Kunst i storformat
Meyer har levert et kunstverk i storformat. Symbolene har en størrelse på i overkant av 2x2 meter og er lette å få øye på. Kunstverkets betydning derimot er ikke like lett tilgjengelig.

Nøkkelen til en forståelse av kunstverket finnes på to plaketter som er plassert ved siden av symbolene. Plakettene er små og kan være vanskelige å få øye på, de må oppdages. Her er de enkelte symbolenes betydning er forklart, men publikum må selv kombinere symbolene for å forstå symbolparenes meningsinnhold.

- Jeg ønsker at mine bilder skal være et pusterom i et hektisk miljø, sier Steinar Jakobsen. (Foto: Hilde Lillejord)Urbane kvinner i møte med naturen
Steinar Jakobsens kunstverk består av portretter som er risset inn i fargede pleksiglassplater. Arbeidene viser tre forskjellige kvinnekarakterer i møte med naturen. Jakobsen har i disse portrettene latt seg inspirere av skrekkfilmer, norske sagn og folkeeventyr.

 – Bildene er i sin figurasjon strippet for individualitet og fremstår mer som silhuetter. Figurene er i tillegg i størrelsesorden én til én, og bildene og figurasjonene vil med dette kunne oppleves som en gjenspeiling av en selv, fortsetter Jakobsen.

Pusterom
Jakobsen har valgt å jobbe med utgangspunkt i stasjonens gangstrøk, og bildene er integrert i gangstrøkets fargede glassvegger. – Valget av dette området er knyttet til stedets aktivitetsnivå og dets arkitektoniske utforming, forteller Jakobsen.

– Gangstrøket er ett av stasjonens mest hektiske områder, og jeg ønsker at bildene skal være et pusterom i et hektisk miljø, som en jernbanestasjon jo er. Alle de tre arbeidene er plassert nært opp til en betongsøyle, og min idé er at publikum kan stå ved disse søylene og la tankene fly mens de venter på toget eller bussen, fortsetter Jakobsen.

Arbeidene er risset inn i vinduene og inspirasjon til å benytte denne teknikken fikk Jakobsen da han bodde i New York. – Jeg ble her fascinert av tagging på t-banevinduer, såkalt ”scratchiti”, og jeg har valgt å videreutvikle denne teknikken, forteller kunstneren. Hvert av de tre arbeidene på stasjonen består av tre pleksiglassplater, én transparent farget og én sort som begge er risset, samt en klar bakplate.