Nye lys til Lysaker

Lysaker er landets første jernbanestasjon hvor de reisende varsles med blinkende lys før tog ankommer plattformen. Mange har sett lysradene nedfelt i plattformkantene på stasjonen, og det er disse lysene som samkjøres med signalanlegget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Led-lys på Lysaker stasjon. Foto: Geir Solvin.- Lysene begynner å blinke når et tog nærmer seg stasjonen, sier Geir Solvin, byggeleder for elkraft på Lysaker stasjon. Når toget stanser på plattformen, slutter lysene å blinke, og de slukkes i det toget kjører ut fra stasjonen.

Lysene er såkalte led-lys, som er en lyskilde bestående av lysdioder. Led-lysene bruker lite strøm, og har lang levetid. Dermed er dette et tiltak som sparer både strøm- og vedlikeholdskostnader.

- Jernbanens signalanlegg styrer lysene, forteller Jarle Tømmervik, som er byggeleder for tele- og signalanlegg på Lysaker. Sammenkoblingen fungerer slik at lysene begynner å blinke når toget passerer innkjørssignalet til Lysaker stasjon. Da tar det omtrent 30 sekunder før toget er inne ved plattformen.

Sikker sone

- Lysene fungerer ikke bare som en oppmerksomhetsvekker for innkommende tog, sier prosjekteringsleder for Lysaker stasjon, Janette Brask. De markerer også sikker sone på plattformen.

Denne formen for markering av plattformkant og tog i bevegelse er også i tatt bruk på nyere T-banestasjoner i Oslo.