Travel sommer på Lysaker-Sandvika

Det gjøres i disse dager klart for en hektisk arbeidsperiode på Lysaker og Sandvika under det planlagte langbruddet fra 10. juli til 9. august 2010.

Plattformen på Sandvika stasjon skal forlenges og asfalteres under sommerens togfrie periode.

 

Sandvika øst

Under den planlagte togfrie perioden i juli skal et nytt permanent kjøremønster opprettes ved Engervannet. Da vil det bli lagt nytt spor, ny ballastpukk og tolv nye sporveksler. I tillegg vil skinner bli helsveiset. De provisoriske jernbanebruene langs Engervannet skal fjernes og området under der broen i dag går, skal fylles igjen før det nye sporet legges. Det vil også bli støpt fundamenter langs Engervannet, og plattformen på Sandvika stasjon skal forlenges og asfalteres.

Under det 30 dager lange bruddet i sommer skal blant annet et nytt permanent kjøremønster opprettes ved Engervannet. 

Lysaker vest

På Lysaker vest skal sikkerhetsskjermene langs sporet demonteres, og det skal settes hjulstøyskjerm langs inngående spor. Ellers vil det arbeides med å planere ferdig områdene rundt sporet og betongtunnelen. Arealene Jernbaneverket midlertidig har ervervet, skal så tilbakeføres og settes i stand. Arbeidsriggen på Lysaker vest skal demonteres og fjernes i løpet av september.

Høstens arbeider i og utenfor tunnelen

Utover høsten vil arbeidene med å legge kabelkanaler langs fjellveggen ved Engervannet begynne, og masser skal tilbakefylles over tunnelmunningen. Her skal det så beplantes og området ut mot Engervannet ferdigstilles. Tennisbanen tilbakeføres etter at portalen til tverrslaget er støpt ferdig, og et lite område like utenfor tverrslaget vil bli satt i stand til en beredskapsplass.

Fra og med uke 37 blir ballastpukk og ballastmatter som isolerer mot strukturstøy, kjørt inn i tunnelen fra tverrslagene. Denne transporten kan medføre noe støy og støv mens arbeidene pågår, men entreprenørene må som tidligere overholde de fastsatte miljøkravene. Det skal også bli støpt portal og støttemurer ved de tre tverrslagstunnelene. Disse aktivitetene vil fortsette fram til første uken av desember, da sporleggingen begynner også i tunnelen. Videre skal de to nødadkomstene på Ballerud og i Njålveien ferdigstilles, og det vil gjøres klart for tilbakeføring av riggområdene.

Nødadkomsten her på Engerjordet er nå ferdig bygget og området rundt er igjen åpnet for turgåere. Når prosjektet står ferdig i 2011, vil det tilsammen være seks nødadkomster på den 5,5 kilometer lange Bærumstunnelen. Dermed vil den overholde europeiske regler for tunnelsikkerhet som innebærer at avstanden mellom rømningsmulighetene ikke skal overskride tusen meter.