Sager ut fjellet ved Sandvika

Ved Sandvika utvides fjellskjæringen parallelt med jernbanesporet langs Engervannet. Store blokker sages ut av fjellet med diamantbelagt wire, og entreprenøren Skanska gjennomfører her norgeshistoriens største jobb av denne typen.


Med wiresaging blir fjelloverflaten slett og visuelt tiltalende. Foto: Hilde LillejordAv det litt under sju kilometer lange dobbeltsporet som nå bygges mellom Sandvika og Lysaker, skal 5,5 kilometer gå i tunnel.


De siste ca 800 meterne langs Engervannet inn mot Sandvika stasjon bygges derimot i dagen, hvor omlag 70 000 kubikkmeter fjell skal fjernes ved bruk av wiresaging og pigging. Fjellskjæringen er opptil 15 meter høy og skal utvides slik at alle fire spor går parallelt på denne strekningen.

Skånsom saging

Med tett boligbebyggelse nært inntil anleggsområdet, ble wiresaging foretrukket for å skåne naboene for støy. Dessuten gir wiresagingen en teknisk sett bedre fjellskjæring som gjør det lettere for permanent sikring.

Jernbaneverkets byggelder for denne entreprisen, Jan Ausland, er godt fornøyd med både fremdriften og resultat så langt – ikke minst visuelt:

– Wiresagingen lager et veldig pent og ryddig snitt og avgir omtrent ingen støy. Også framdriftmessig er denne metoden helt på høyde med hva et sprengningsalternativ ville ha medført.

Arbeidet med fjellskjæringen langs Engervannet har nå pågått i drøye ti måneder, og det skal være ferdig rundt mai/juni 2008.

Norgesrekord

 – Nå er entreprenøren i full gang med saging og pigging for de områdene hvor vi skal fjerne det største volumet av stein, forklarer Ausland, som ikke har hørt om at det tidligere er brukt wiresaging på et så stort område eller omfang i Norge.

Ausland forklarer videre at på grunn av nærheten til trafikkerte eksisterende spor, er det valgt å pigge ut fjellet mellom fjellskjæringen og de gamle sporene.

– Hadde vi valgt sprenging istedenfor denne kombinasjonen av saging og pigging, ville det krevd stans i togtrafikken mange ganger i døgnet. Det hadde vært svært uheldig for en så lang periode, sier han.

Samtidig med fjellsagingen pågår sprengningsarbeidet for fullt i tunnelene under Sverrestien og Halvorsensvei på Blommenholm. Det er nå tre stuffer som arbeider seg i to motsatte retninger samtidig. Èn østover i retning Lysaker, og to mindre ”buksebein” som skal lede hvert sitt enkeltspor ut i fjellskjæringen mot Sandvika i vest.