Pukk som bestilt

Nesten 16 000 kubikk med pukk er i løpet av den siste måneden blitt kjørt inn i det nye dobbeltsporet i Bærumstunnelen. Natt til første påskedag hadde Baneservice sin siste tur med pukktoget fra Kongsberg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Arbeidskarene fra Baneservice gjør seg klar før de skal begynne å tømme pukken fra Granfoss bru på Lysaker.

 Etter vel 30 toglaster med pukk har de nylagte sporene i tunnelen mellom Lysaker og Sandvika blitt fylt opp med stein fra Svene Pukk som holder til ved Numedalsbanen, like nord for Kongsberg. Banen som har vært stengt i nærmere halvannet år, ble i februar igjen åpnet i forbindelse med pukktransporten til Bærumstunnelen.

Nattarbeid
All innkjøring og tømming av stein har kun foregått på natten. Knut Sandbu, prosjektleder i Baneservice som er entreprenør for prosjektet, forklarer at grunnen til dette først og fremst er vanskelig sportilgang på Drammensbanen.

- Linjen er så trafikkert om dagen at det er vanskelig å få gjennomført pukktransport uten å måtte stoppe ordinær togtrafikk. Den andre grunnen er at det om dagen foregår en hel del andre jernbanetekniske arbeider i tunnelen, som ville blitt forstyrret av det støyende og ikke minst støvende pukktoget.

 Pukken tømmes fra toget ved at lukene under vognene åpnes og steinene ramler ut over sporet.

Stabile spor
Pukken tømmes fra toget ved at lukene under vognene åpnes og steinene ramler ut over sporet. I en fart på 10-20 km i timen buldrer toget bortover sporet og etterlater seg den spesialtilpassede knuste steinen i skinnegangen for å gi stabilitet til sporet.

Etter at pukken er tømt, starter arbeidene med å fordele pukken nøye med ballastfordeleren. Deretter kjøres pakkmaskinen over for å justere sporet slik det skal ligge. Dette må gjøres i flere omganger for å få riktige justerte spor.

 Fem personer inklusiv togfører håndterer arbeidstoget på hvert skift.

– Det er svært strenge krav til stabiliteten på spor som er dimensjonert for å kjøre i en hastighet på 160 kilometer i timen. Er ikke sporet stabilt nok vil toget vingle, forklarer Sandbu. Også disse arbeidene må gjøres om natten og pågår hver natt i et par uker framover.

Etter en måned med støyende nattarbeidene har Jernbaneverket mottatt noen klager men tilbyr alternativ overnatting til de som bor nærmest tunnelpåhugget både i Lysaker og i Sandvika.