Millimetersveis av nye skinner

Etter at sporombyggingstoget la ned sviller og skinner gjennom Bærumstunnelen i januar, har det igjen blitt mer stille i tunnelen. Men i den ene munningen mot Sandvika gnistrer det i lys og flammer over de nylagte skinnene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flammene stammer fra arbeidet til et par karer fra entreprenøren Baneservice som forvarmer to skinneender som skal sveises sammen. Siden siste uke i januar har det blitt sveiset 5-6 skjøter hver dag og når arbeidene er ferdige, vil det være over 200 sveis på det 5,5 kilometer lange dobbeltsporet i tunnelen.

Presisjonskunst
Det kreves stor presisjon og nøyaktighet for å lage en perfekt skinneveis, og det er mye som kan gå galt hvis man slurver under sveiseprosessen.  Det første som gjøres er at skinnene må kappes til slik at det er en åpning på 25-28 mm. Deretter rettes skinnene slik at de ligger helt rett og i samme høyde. Hvis de ligger ujevnt blir det slag når toget kjører over. Dette minsker kjørekomforten og kan i verste fall føre til skinnebrudd.

Viktig med riktig temperatur
Når skinnene ligger i riktig høyde og avstand, forvarmes skinneskjøtene til minimum 1000 grader celsius. Deretter settes en bøtte med sveiseporsjon midt over skjøtene som smelter til en tykk lavaaktig masse. Denne smelter til en tykk lavaaktig masse og binder skinneskjøtene sammen. Dette tar 6-9 minutter og avhenger av vær og temperatur. Etter nøyaktig 4 minutter og 40 sekunders høvles så skjøten og skinnehodet før det slipes i to omganger.

Lufttemperatur har faktisk så mye å si for sveisearbeidene at Baneservice har måttet vente med å sveise de siste hundre meterne mot tunnelåpningene fordi det har vært for kaldt.

– Er det minusgrader i skinnen kan vi ikke termittsveise, forklarer Tom Roger Engblom som er Jernbaneverkets byggeleder for arbeidene i Bærumstunnelen. På skinnen er det derfor festet tre termometre som måler skinnens temperatur.

Tom Roger forklarer også at det er grundige etterkontroller av sveisearbeidene som utføres i tre faser: En ultralydkontroll, en visuell kontroll og geometrikontroll.

Sveisearbeidene skal etter planen være ferdig i i løpet av mars. I midten av mars starter også innkjøringen av det øvre laget med ballastpukk som skal holde skinner og sviller på plass. Samtidig pågår også montering av kontaktledningsanlegget gjennom tunnelen.

Det første godstoget går gjennom Bærumstunnelen mandag 8. august, og én uke senere følger persontogene etter.

Først rettes skinnene inn...Deretter sveises skjøten...Før jobben avsluttes med sliping.