Lange støp øst for Sandvika

En litt i overkant av 900 meter lang betongkonstruksjon holder på å ta form langs Engervannet øst for Sandvika stasjon i Bærum. Her bringer vi bildeglimt fra arbeidene høsten 2009.

Armeringsjernet bindes opp før støp.Etter å ha saget og pigget bort 70 000 kubikkmeter fjell nedenfor Sverrestien langs Engervannet ble det i august 2009 klart for å begynne de omfattende støpearbeidene av det nye dobbelsporet som er under bygging mellom Lysaker og Sandvika.

Det nye dobbeltsporet skal legges på hver side av dagens spor når det kommer ut av den 5,5 km lange Bærumstunnelen som nå er ferdig utsprengt. Vestgående spor blir lagt helt ned mot vannet. En betongkonstruksjon på 110 meter skal bygges i forlengelse av fjelltunnelen, og videre støpes en 630 meter lang støttemur langs Engervannet fram til Sandvika stasjon.

Armering for støp i sålen for betongtunnelenArbeidere fra Skanska i Betongtunnelen ved Engervannet

Seks dager i uken

– Med 30-40 mann, 2-3 betongpumper og 4-5 mobilkraner på plass seks dager i uka, går arbeidene unna i et rasende tempo, forteller byggeleder for dagsonen på Sandvika øst, Rolf Harr Larsen som forsikrer at alt bygges bunnsolid selv om det går fort.


– Det brukes en betongtype som kalles SKB (selvkomprimerende betong eller lavvarmebetong) i bestandighetsklasse M40. Denne klassen har konsulenten valgt ut fra beregninger på bruken av tunnelen og tykkelse på betongen, forklarer Larsen.

Stillasrigg som flyttes etter hvert som støpingen pågårSommeren 2010 skal nye og gamle spor langs Engervannet legges om til permanent trasé under en periode på 16 dager da togene erstattes med busser. Da skal støpearbeidene langs Engervannet være ferdig og området klargjort og tilbakefylt. Hele det nye dobbeltsporet skal være i drift august 2011.


Mye av jobben gjøres med maskiner men godt gammeldags kroppsarbeid må til også.