Første lys i tunnelen

Torsdag ettermiddag den 5. juni 2008 smalt den første gjennomslagssalva på tunnelprosjektet mellom Lysaker og Sandvika. Jernbanedirektør Steinar Killi var for anledningen skytebas da det ble lys i tunnelmunningen ved Engervannet i Sandvika.

Steinar Killi fyrte av sin siste salve som jernbanedirektør i tunnelen ved Sandvika. (Foto: Kjell Bakken)Dette var den første store milepælen på prosjektet, som selvsagt ble behørig feiret, selv om det ennå gjenstår mye arbeid før det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika kan tas i bruk.


Når dette skjer i 2011 blir det fire parallelle spor det første stykket østover fra Sandvika stasjon. Ved Engervannet dukker sporene på hver side ned i den nye Bærumstunnelen, mens de to sporene i midten fortsetter inn på dagens trasé for Drammenbanen.

Tilgjengeligheten til dette området er vanskelig, og det er derfor etablert en kort atkomsttunnel fra tennisbanene på Blommenholm. Det var her starten på tunnelarbeidene ble markert av samferdselsminister Liv Signe Navarsete den 26. juni i fjor.

To buksebein

Fra dette tverrslaget er nå de to ”buksebeina” langs Engervannet ferdig drevet. Det var i den ca. 400 meter lange enkeltsporede tunnelen som munner ut på innsiden av dagens spor at gjennomslagssalva ble avfyrt. Det andre buksebeinet skal munne ut der dagens spor går i dag og blir derfor ikke gjort ferdig før sporene er omlagt neste sommer.

På grunn av nærheten til trafikkert spor var salvestørrelsen redusert og gjennomslagsstedet omhyggelig tildekket. Litt arbeid med en gravemaskin måtte derfor til før sola kunne strømme inn i tunnelen og kaste lys over den tradisjonelle skålen på røysa.

Det er Skanska Norge AS som er entreprenør på kontrakten LS04 Sandvika øst. I motsatt retning fra tverrslaget på Blommenholm er det nå drevet drøyt 200 meter av den dobbeltsporede tunnelen mot Lysaker, i et parti hvor det stedvis er vanskelige fjellforhold og liten overdekning.

Arbeidene pågår for fullt også fra fem andre stuffer, og den aller siste gjennomslagssalva i den 5,5 km lange tunnelen skal etter planen avfyres om ca. halvannet år.