Entrepriser Lysaker-Sandvika

Strekningen Lysaker-Sandvika er inndelt i fire store grunnarbeidsentrepriser. Anleggsstart på den første var i mars 2007.

Den 6,7 km lange strekningen, som hovedsaklig bygges i tunnel, skal etter planen åpnes for trafikk i 2011. Strekningen er delt inn i fire store entrepriser:

Sandvika Øst (entreprise LS-04):
Uttak av fjellskjæringen og bygging av støttemurer for utvidelse fra to til fire spor langs Engervannet øst for Sandvika stasjon. I arbeidene inngår også driving av ca 400 meter enkeltsporet tunnel, ca 800 meter med dobbeltsporet jernbanetunnel, samt etablering av et ca 60 meter langt tverrslag.

Entreprenør: Skanska Norge AS
Kontraktssum: 498 millioner kroner eks. mva.
Oppstart: mars 2007

Tunnel fra tverrslag ved Fossveien (LS-03):
Driving av et ca 250 meter langt tverrslag og ca 1.800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel.

Entreprenør: NCC Construction AS
Kontraktssum: 373 millioner kroner eks. mva.
Oppstart: april/mai 2007

Tunnel fra tverrslag ved Skallum (LS-02): 
Driving av et ca 420 meter langt tverrslag og ca 1.800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel.

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Kontraktssum: 365 millioner kroner eks. mva.
Oppstart: april 2007

Lysaker Vest (LS-01):
Bygging av en ca 150 meter lang betongkulvert for nytt dobbeltspor, samt driving av ca 700 meter dobbeltsporet jernbanetunnel. Dagsone på ca. 700 meter hvor Drammenbanen skal legges om.

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Kontraktssum: 375 millioner kroner eks. mva.
Oppstart: juni 2007

illustrasjon av tverrslagsområdet. (Asplan Viak)