Byggegrop til besvær

I dagsonen på Lysaker vest har høstens arbeider hovedsakelig bestått i å grave ut bløte leirmasser i byggegropa hvor nå støpet av en 90 meter lang betongkulvert er i full gang og forventes ferdig støpt i januar.

Utgraving av leirmassene i byggegropen på Lysaker vest.Grunnen i området består av til dels ekstremt bløte leirmasser, så det har vært nødvendig å stabilisere byggegropen ved å ramme ned spuntvegger i stål, samt å innstallere kalk-og sementpeler før utgraving av løsmassene startet.

Mye av grunnen som har blitt gravd opp fra byggegropen på Lysaker har vært til dels svært bløt leire.

Krevende utgraving

–Utgravingen har vært mer krevende enn forutsatt på grunn av risikoen for utglidning av leirmasser og grunnbrudd, og det har vært nødvendig å benytte flere helger med enkeltsporsdrift på eksisterende jernbane for å få gjennomført utgravingsarbeidene, forklarer Kjell Bjarne Lillekvam som er byggeleder på Lysaker vest. 

Armeringsarbeid til støp av betongkulverten.

Men det har ikke bare vært løsmassene i områdene som har vært utfordrende for Lillekvam.
–Arbeider så nært opp til spor i drift på begge sider av byggegropa krever et ekstra stort fokus på sikkerheten, forsikrer byggelederen. –Til en hver tid må vi derfor ha sikkerhetspersonell tilstede som overvåker arbeidene, spesielt fokus har dem på mobilkranene som heiser inn forskaling, armering og betong til kulverten.

Sikkerhetsmann Ingvar Tanvik i byggegropen på Lysaker vest.

Støpearbeider i rute

De krevende månedene med stabilisering og utgraving av byggegropa har ført til et par ukers forsinkelser, men støpearbeidene har gått problemfritt siden de startet i slutten av september.

Guttene fra armeringsservice jobber intens med å få alt bundet sammen før støpet skal i gang neste dag.

Om lag 15 mann er til en hver tid i sving med å montere armeringsjern og forskalingssystemer, styre mobilkranene og støpe bunnplate og vegg i byggegropa. I alt skal det støpes seks seksjoner som hver er femten meter lang. Bunnplaten som har en bredde på cirka 20 meter støpes først før de to sideveggene settes opp. Disse vokser i høyden inn mot betongtunnelen og vil på det høyeste bli syv meter høy.

Det må omfattende armeringsarbeid til før støping kan ta til. Munningen til betongtunnelen i bakgrunnen.

Etter at betongkulverten er ferdig støpt i januar starter arbeidet med de to gjenstående seksjonene av den 175 meter lange betongtunnelen som skal lede det nye dobbeltsporet inn i fjelltunnelen. Denne forventes ferdig i april/mai 2010.
personell tilstede som overvåker arbeidene, spesielt fokus har dem på mobilkranene som heiser inn forskaling, armering og betong til kulverten.