Bærumstunnelen snart ferdig drevet

I løpet av juni sprenges den siste tunnelsalva i Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Drivingen av tunnelen avsluttes nesten seks måneder før opprinnelig planlagt.

Jernbaneverkets byggeleder Nina Rongved og anleggsleder Leiv Livik i Veidekke feirer gjennom-slaget. I bakgrunnen har NCCs mannskaper fra naboentreprisen kommet til syne på røysa. Foto: Olav NordliTotalt er Bærumstunnelen 5,5 km lang, og drivingen er delt inn i fire store entrepriser. De to entreprisene nærmest Lysaker utføres av Veidekke Entreprenør AS, de to øvrige av NCC Construction AS og Skanska Norge AS.

Det første gjennomslaget mellom to entrepriser skjedde 26. februar da tunneldriverne fra NCC og Skanska møttes.

Den 4. juni var det så NCC og Veidekke som møttes midtveis mellom tverrslagene ved Fossveien og Skallum. Gjennomslaget ble feiret med konjakkskål på røysa slik tradisjonen krever.

Nå gjenstår kun selve hovedgjennomslaget, som er planlagt mot slutten av juni, og da vil tunnelen fylles med prominente gjester. Datoen for gjennomslaget er ennå ikke endelig fastsatt.

Den aller siste salva blir avfyrt på grensen mellom entreprise LS01 og LS02, som begge utføres av Veidekke.

Foran skjema
Tunnelarbeidene har pågått to år, og gjennomslaget kommer nesten seks måneder før opprinnelig planlagt, opplyser prosjektleder Knut Edmund Knutsen i Jernbaneverket.

- Arbiedene er utført uten uforutsette vansker, og vi er så langt veldig godt fornøyd med gjennomføringen, sier han.

Etter hvert som sprengningsarbeidene avsluttes i de enkelte delene av tunnelen, starter etterarbeider som f.eks. grøfterensk og vann- og frostsikring. I neste omgang rykker entreprenørene for de jernbanetekniske anleggene inn i tunnelen.

Tunnelen mellom Lysaker og Sandvika blir åpnet for ordinær togtrafikk i august 2011.