Lysaker - Sandvika

 • Rapporter og bakgrunnsinformasjon

  Det er laget en rekke rapporter som grunnlag for arbeidet med reguleringsplan for Lysaker-Sandvika. Dette gjelder bl.a. utredning av alternative plasseringer for tverrslag. Rapportene kan lastes ned her.

 • Lysaker - Sandvika: Første salva skoten

  Samferdselsminister Liv Signe Navarsete fyrte tysdag 26. juni 2007 av den første dynamittsalva på den nye jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Med dette er den førebels siste delen av den store og viktige jernbaneutbygginga i Vestkorridoren starta. Ferdig utbygd vil toget gjere enda meir enn no for å redusere biltrafikken inn og ut av Oslo.

 • Entrepriser Lysaker-Sandvika

  Strekningen Lysaker-Sandvika er inndelt i fire store grunnarbeidsentrepriser. Anleggsstart på den første var i mars 2007.

 • Dette er Lysaker-Sandvika

  Jernbaneverket åpner i august 2011 den nye strekningen fra Lysaker til Sandvika. Banen er 6,7 km lang og ligger for det meste i tunnel. Den nye strekningen kommer i tillegg til den gamle Drammenbanen og betyr sammen med Lysaker stasjon som åpnet i 2009 økt kapasitet.

 • Slik bygges tunnelen

  I denne saken finner du en gjennomgang av hvordan anleggsarbeidene med Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika vil foregå, samt hvilke ulemper tunneldriften medfører.

 • Informasjon fra reguleringsplanfasen

  Reguleringsplanen for Lysaker-Sandvika lå ute til offentlig ettersyn våren 2006 og ble vedtatt av Bærum kommune 30. august samme år. I samband med denne prosessen var det stort lokalt engasjement bl.a. omkring valg av drivemetode for tunnelen. Her finner du nyhetssaker og bakgrunnsinformasjon fra denne perioden.