Lysaker - Sandvika

 • Siste gjennomslag i Bærumstunnelen

  Samferdselsminister Liv Signe Navarsete fikk fredag 26. juni gleden av å fyre av siste salva i Bærumstunnelen. Tunnelen er drevet på rekordtid og arbeidene ligger seks måneder foran skjema.

 • Bærumstunnelen snart ferdig drevet

  I løpet av juni sprenges den siste tunnelsalva i Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Drivingen av tunnelen avsluttes nesten seks måneder før opprinnelig planlagt.

 • Storarbeid som planlagt på Drammenbanen

  Mens Drammenbanen var stengt i tre dager, ble det gjennomført omfattende omlegginger av banens trase ved Sandvika. Begge sporene ble flyttet for å gjøre plass til byggingen av den nye Askerbanen ved Engervannet.

 • Gjennomslag i Bærumstunnelen

  Torsdag ettermiddag den 26. februar var det gjennomslag mellom to av entreprisene i Bærumstunnelen. Salva ble avfyrt av anleggsnabo Horst Jochen Fandler. Fortsatt gjenstår det å drive ca. 900 meter av tunnelen mellom Lysaker og Sandvika, men arbeidene ligger godt foran skjema.

 • Regulering av rømningsveier i Bærumstunnelen

  Prosessen med reguleringsplan for tre nye nødutganger til Bærumstunnelen er nå i full gang. Disse kommer i tillegg til de tre adkomsttunnelene som er etablert og brukes i byggetida. Arbeidene i dagen med de nye nødutgangene forventes å starte til sommeren.

 • Tunnelarbeidene er i rute

  Arbeidene med den 5,5 km lange Bærumstunnelen er i rute, og i andre halvdel av november nærmer drivingen seg halvveis.

 • Grunnbrudd tok Kolsåsbanen

  Et grunnbrudd ved Jernbaneverkets massedeponi forårsaket store skader ved Gjønnes T-banestasjon på Kolsåsbanen i Bærum søndag 19. oktober 2008. Etter et intensivt utbedringsarbeid kunne første trikk trekkes over stasjonen ti dager senere, natt til 29. oktober.

 • Tunneldrift med rent vann

  På Skallum gård i Bærum ligger ett av de fire tunneltverrslagene for det nye dobbeltsporet som bygges mellom Lysaker og Sandvika. Her er et nytt og svært avansert renseanlegg bygget for å rense og gjenbruke vannet som brukes i tunnelanlegget.

 • Første lys i tunnelen

  Torsdag ettermiddag den 5. juni 2008 smalt den første gjennomslagssalva på tunnelprosjektet mellom Lysaker og Sandvika. Jernbanedirektør Steinar Killi var for anledningen skytebas da det ble lys i tunnelmunningen ved Engervannet i Sandvika.

 • Sager ut fjellet ved Sandvika

  Ved Sandvika utvides fjellskjæringen parallelt med jernbanesporet langs Engervannet. Store blokker sages ut av fjellet med diamantbelagt wire, og entreprenøren Skanska gjennomfører her norgeshistoriens største jobb av denne typen.