Lysaker - Sandvika

 • Skinner på plass i Bærumstunnelen

  I en fart på 1200 meter i døgnet har arbeidskarene fra Baneservice lagt sviller og skinner i den nye Bærumstunnelen den siste tiden. Hvis alt går etter planen er de ferdige med begge spor ved utgangen av januar.

  Ombord på de elleve bakerste vognene ligger flere hundre sviller klare til å bli fraktet framover.
 • Klart for sporlegging i Bærumstunnelen

  Mandag 8. august 2011 kjører de første godstogene gjennom Bærumstunnelen, og én uke senere følger persontogene etter. Fram til da blir det hektisk innspurt med de jernbanetekniske anleggene.

 • Steinull mot støy

  I en fart på 10 meter i timen har bunnen av den nye Bærumstunnelen denne høsten blitt dekket med matter av steinull. Hensikten er å motvirke at støy og vibrasjoner fra togene sprer seg gjennom fjellet til boliger på overflaten.

 • - Takk for tålmodigheten!

  Nå går togene etter at Jernbaneverket har jobbet dag og natt i fire uker mellom Oslo S og Holmestrand/Gulskogen. Det har vært et mylder av aktiviteter med ett felles mål - et bedre og mer pålitelig togtilbud i fremtiden. Vi takker for tålmodigheten mens banen har vært stengt!

 • Vellykket broløft

  Mandag 12. juli ble ett av de største planlagte arbeidene under sommerens brudd gjennomført problemfritt da de provisoriske jernbanebroene ble løftet opp og fjernet øst for Sandvika stasjon.

  De provisoriske jernbanebroene i Sandvika ble fjernet ved hjelp av den spesielle mobilkranen som det tyske firmaet DGT disponerer.
 • Travel sommer på Lysaker-Sandvika

  Det gjøres i disse dager klart for en hektisk arbeidsperiode på Lysaker og Sandvika under det planlagte langbruddet fra 10. juli til 9. august 2010.

  Plattformen på Sandvika stasjon skal forlenges og asfalteres under sommerens togfrie periode.
 • Byggegrop til besvær

  I dagsonen på Lysaker vest har høstens arbeider hovedsakelig bestått i å grave ut bløte leirmasser i byggegropa hvor nå støpet av en 90 meter lang betongkulvert er i full gang og forventes ferdig støpt i januar.

  Grunnen i området på Lysaker består av til dels ekstremt bløte leirmasser som har gjort utgravingsprosessen krevende.
 • Evinnelig vindeltrapp på Ballerud

  I disse dager settes en 55 meter lang vindeltrapp opp i en av de tre nødatkomstene for den nye Bærumstunnelen som er under bygging mellom Lysaker og Sandvika.

 • Lange støp øst for Sandvika

  En litt i overkant av 900 meter lang betongkonstruksjon holder på å ta form langs Engervannet øst for Sandvika stasjon i Bærum. Her bringer vi bildeglimt fra arbeidene høsten 2009.

 • Jernbaneteknikk inntar Bærumstunnelen

  Den siste salva i Bærumstunnelen ble avfyrt i slutten av juni, men det arbeides fortsatt på spreng med tunnelen for det nye dobbeltsporet som skal gå fra Lysaker i øst til Sandvika i vest. Inne i tunnelen går sikringsarbeidene mot slutten, og i løpet av november starter de jernbanetekniske arbeidene i tunnelen.