Plass for nye tog på Kongsvinger

Før jul skal det bli plass til å parkere fem tog på Kongsvinger stasjon. Dette gjøres for at NSB skal få plassert noen av de 26 ekstra togene som kommer i drift når alle de nye Flirt-togene er levert. Rundt 50 arbeidere er i sving for å bli ferdige innen 15. desember. Til sammen bruker Jernbaneverket rundt 125 millioner kroner på arbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her bygges den ene av to plattformer som gir servicepersonell tilgang til de parkerte togene. (Foto: Ernst Larsen)Ettersom det er flere tog i drift og at de er lengre, er det behov for å bygge ny hensetting på Kongsvinger, dels for å slippe å bemanne tog og dels for å unngå for mye “tomtogskjøring” til andre hensettingsplasser i Osloområdet. Samtidig som dette etableres, bygges også noen enkle fasiliteter på stedet.

Togene vil bli faset inn etter hvert de er levert for ordinær drift. På Kongsvingerbanen vil dette skje fra februar/mars 2014.

Togstans

Togtrafikken forbi Kongsvinger vil bli stanset en helg og et par lørdager senere i høst for å få gjort arbeid i de eksisterende sporene og for å få koplet på kjøreledningsanlegget i de nye sporene. Første stans blir helgen 5. og 6. oktober.

I tillegg til spor med plass til å parkere fem tog bygges det kjøreledningsanlegg, nytt teknisk bygg med transformatorer og signalanlegg. I tillegg må det bygges servicekiosk for de som skal klargjøre de parkerte togene for neste dags drift og en nesten 1000 meter lang ny vei langs Glomma for å komme til området med bil.

Halvveis i byggeperioden er anlegget i rute. PEAB, Mesta og TeamBane er de største entreprenørene på byggeplassen.